Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva er belåningsverdi?

Belåningsverdi viser hvor mye du kan låne på verdipapirene du allerede eier. Når du har lagt opp belåning, vil beløpet «tilgjengelig for handel» øke tilsvarende belåningsverdien. Dersom du kjøper flere verdipapir, vil belåningsverdien øke under forutsetning om at det er belåningsgrad i verdipapiret du handler. Nordnet regner ut belåningsverdien din basert på belåningsgrad og markedsverdi. Belåningsverdien vil derfor variere i takt med utviklingen til porteføljen din.

I 2019 innførte vi dynamiske belåningsgrader. Har du en diversifisert portefølje, vil du kunne låne mer ved at belåningsgradene for de verdipapirene du har i din portefølje økes. Dersom du eier flere enn for eksempel 5 aksjer, og det største innehavet ditt ikke utgjør mer enn 20 % av porteføljen, vil en aksje som i dag har 60 % belåningsgrad, få 75 % belåningsgrad. En aksje som har 10 % belåningsgrad vil for en diversifisert portefølje som beskrevet ovenfor, få en belåningsgrad på 40 %. Samtidig som vi innførte en diversifiseringspremie, innførte vi også et konsentrasjonsfradrag. Det vil si at dersom du ikke er divsersifisert (har få eller kun én aksje i porteføljen), reduseres belåningsgraden på grunn av økt risiko i porteføljen (motsatt av eksemplet med diversifiseringspremie – se tabell over hvor «største posisjon i % av markedsverdi» er mellom 80 % og 100 %).

Se mer informasjon om belåningsverdien i din portefølje i belåningsoversikten.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake