WebTV Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 11, 2019. $OSEBX #BDRLL

I ukens WebTV fra Investtech ser vi på S&P500, Oslo Børs, Stockhomsbørsen, CLX Communications & Borr Drilling.

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 11. mars

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en bred, stigende trendkanal på mellomlang sikt. Videre oppgang innenfor trenden indikeres.

Indeksen har motstand ved 900 poeng, mens det er støtte ved 840 poeng, samt ved 784 poeng. Brudd på et av disse nivåene vil gi signal om videre utvikling i samme retning.

Den kortsiktige hausseindeksen ligger på 58 poeng og indikerer en overvekt av optimister på kort sikt. Den langsiktige indeksen er på 54 poeng etter å ha vært nede på 24 poeng ved nyttår. Dette indikerer at optimismen har økt, og at det er omtrent like mange optimister som pessimister blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 94 kjøp og kun 12 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 89 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også 89 prosent. Det er bare en gang tidligere, i juni-juli 2009, at kjøpsandelen har vært like høy. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, mener egne selskaper er fundamentalt billige.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka fem prosent fra midten av mars og fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). 

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Borr Drilling

Borr Drilling har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt og reagert kraftig opp. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 20.00 kroner og motstand ved cirka 32.50 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. RSI divergerer positivt mot kursen, noe som indikerer mulighet for en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer