WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ uke 51 2017. $OSEBX #NP3

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Oslo Børs, Stockholmsbørsen og NP3 Fastigheter. #NP3

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 18. desember

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres. Indeksen har imidlertid reagert noe ned fra toppnoteringen for en måneds tid siden, og det er dannet motstand rundt 820 poeng. Brudd opp gjennom dette nivået anses som et nytt positivt signal, mens det ved reaksjoner ned ligger støtte ved gulvet i trendkanalen og ved 728 poeng på mellomlang sikt.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 48 og 58 poeng. Dette indikerer at det er en liten overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene, mens det er en overvekt optimister blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

Det har vært god handelsaktivitet hos direktører, styremedlemmer og andre meldepliktige innsidere på børsen de siste ukene. Siste måned har innsiderne rapportert 77 signifikante handler. Av disse er det 64 kjøp, noe som gir en kjøpsandel på 83 prosent på månedsbasis. Av alle innsidehandler siste år, er kjøpsandelen på 79 prosent. Mange nøkkelmedarbeidere viser dermed optimisme og tro på kursoppgang for egne selskaper.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 2,7 prosent i desember. Januar har i snitt vært negativ med 2,2 prosent, mens børsen fra februar til mai i snitt har steget over åtte prosent. Variasjonene fra år til år er store, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 50.00 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer