Gå til hovedinnhold

WebTV Investtech uke 24 – 2021 #NONG

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV Investtech uke 24 – 2021#NONG

I ukens WebTV ser vi på hva innsiderne gjør på Oslo Børs, i tillegg til det tekniske bildet av OSEBX og SpareBank 1 Nord-Norge, som ligger blant ukens Tradingidéer. Vi er også innom S&P 500, Stockholmsbørsen og Københavns Fondsbørs.

Arkiv WebTV >>

Twitter: @espengronstad

Morgenrapport 14. juni

Det ble en svak stigning i markedet fredag, og Hovedindeksen endte på 1129 poeng, noe som er en oppgang på 0.2 prosent. For uken som helhet viste indeksen bare en svak en endring på -0.4 prosent.

Indeksen ligger i en stigende trendkanal på både kort, mellomlang og lang sikt. Videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner ned er det kortsiktig støtte ved 1092 poeng og mer langsiktig støtte rundt 1060 poeng.

Investtechs hausseindekser har falt tilbake fra toppnivåene de lå på rundt nyttår. Den kortsiktige hausseindeksen har dog vendt opp de siste par ukene, og ligger på 59 poeng. Det indikerer at det igjen er en overvekt av optimister blant de kortsiktige investorene. Den langsiktige indeksen ligger på 62 poeng og indikerer en overvekt av optimister også blant de langsiktige investorene.

Innsiderne er aktive og kjøpsandelen er klart høyere siste måned enn gjennomsnittet for det siste året. Den siste måneden er det meldt 141 innsidehandler i selskapene notert på Oslo Børs. Av disse var 22 salg, og kjøpsandelen blir dermed 84 prosent. Innsiderne sender med det klare signaler om god tro på kursoppgang i egne selskaper. Investtech-forskning viser at aksjer med innsidekjøp i gjennomsnitt har hatt en bedre avkastning enn resten av markedet de neste tre månedene.

De siste ti årene har Oslo Børsfalt svakt i juni, steget bra i juli, gått litt ned i august, og utviklet seg sterkt resten av året. Variasjonene er imidlertid store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Oslo Børs anses positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). Vi anbefaler langsiktige investorer å være investert i markedet hele tiden.

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl

Analysekvelden 2021

Vi skal se på praktisk bruk av forskningsbaserte, kvantitative modeller, og hvordan man benytter en regelstyrt tilnærming for å oppnå best mulig avkastning. Nøkkelen er å være systematisk og nøyaktig, og basere seg på fakta istedenfor følelser. Arrangementet holdes online onsdag 16. juni kl. 16. Les mer her!

Ukens aksje: SpareBank 1 Nord-Norge

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SpareBank 1 Nord-Norge og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende.Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 74.00 kroner.RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer