Gå til hovedinnhold

Porteføljeoppdatering – Risikojustering i usikre tider

De siste ukene har vi sett en forverring av koronaviruset som nå er klassifisert som en pandemi. Samtidig har vi fått en historisk lav styringsrente, et globalt børskrakk og en oljepriskrig mellom Russland og Saudi Arabia. Dette har ført til et oljeprisfall til nivåer vi ikke har sett siden tusenårsskiftet. Dette har ført til at porteføljen vår har falt kraftig den siste tiden, men likevel mindre enn OSEBX. Vi har tatt en mer defensiv tilnærming i skoleduellen enn tidligere ved å øke kontantbeholdning og se på selskaper som historisk sett har holdt seg stabilt i urolige tider. Porteføljen vi sitter med nå gjør det godt i nedgang, men trolig vil henge litt etter i oppgangstider. Vi håper dette kan styrke vår posisjon frem mot mai.

Økte posisjoner i Telenor og Orkla

Vi har helt siden starten av skoleduellen hatt en stor post i fondet DNB OBX. Tanken bak dette var å sikre en viss utvikling til relativt lav risiko under normale forhold. Denne posten har vi gradvis redusert under børsfallet, og vi har nå solgt oss helt ut. Vi har som svar på dette økt andelen i Telenor og Orkla. Telenor har vist seg å være en relativt stabil aksje i usikre tider og vi har derfor økt posisjonen. Orkla er i likhet med Telenor en defensive aksje med statistisk lav beta, som vi tror vil skjerme porteføljen fra den verste uroen. Nå er Telenor og Orkla våre to største posisjoner med over 50% av porteføljeverdien.

Reduksjon i sparebankene og Storebrand

Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 SMN utgjorde frem til forrige uke store deler av vår portefølje. Etter at både oljeprisen og aktivitetsnivået i norsk økonomi har blitt kraftig redusert er det økt usikkerhet knyttet til utlånene deres. Både SR-Bank og SMN har høye prosentvise utlån til oljerelaterte virksomheter. Dette gir risiko for økte tap i tiden som kommer. Finanstilsynet har nylig anbefalt finanssektoren å revurdere utbytte. Vi tror de fleste banker kommer til å følge anbefalingene, og tror det er lite sannsynlig at det vil betales utbytte før Skoleduellen er avsluttet.

Vår posisjon i Storebrand har etter forrige porteføljeoppdatering også blitt rammet av uroen i markedet. Selv om Storebrand nå har en attraktiv prising på lengre sikt, må vi fokusere på gjenstående tid av skoleduellen. Vi har derfor valgt å selge oss helt ut av Storebrand.

Industri erstattet med Scatec Solar og Data Respons

Hexagon Composites har vært i vår portefølje siden starten av skoleduellen. Aksjen hadde en fin utvikling inntil kanselleringen av en kontrakt med verdi på 1,2 milliarder kroner. Vi økte vår posisjon i starten av mars. Like etter falt oljeprisen omkring 40% og dro med seg Hexagon nedover. Da oljeprisen er veldig volatil, og redusert aktivitet i realøkonomien kan bremse fremtidige investeringer blant Hexagon Composites sine kunder valgte vi å redusere vår posisjon. Dette gjorde vi selv om selskapet selv har meldt at de i liten grad er blitt påvirket av den reduserte aktiviteten.

Kitron er en aksje vi kjøpte rett før børsfallet startet, og posisjonen falt derfor mye sammen med resten av markedet. Vi valgte å selge oss ut fordi vi anså Kitron som en aksje med høyere risiko enn vi ønsker på nåværende tidspunkt. Råvareprodusenten Elkem måtte også ta farvel fra porteføljen. Vi ser på både selskapet og markedet som utsatt på kort sikt, og valgte derfor å redusere vår eksponering i denne sektoren. Beslutningen ble tatt med tanke på gjenstående tid i skoleduellen. Elkem ble erstattet med en liten posisjon i Scatec Solar, en aksje vi har vært inne i før.

Data Respons har kommet opp som en god kandidat til selskaper med lav volatilitet. Akka Technologies har mottatt aksept for over 90 prosent av aksjene, og et oppkjøp der Data Respons tas av børs vil sannsynligvis komme i løpet av våren. Budet er på 48 kr per aksje, og på grunn av stor sannsynlighet for at oppkjøpet gjennomføres tror vi på en stabil kurs med minimale svingninger.

(Disclaimer: Artikkelen ovenfor er ment som bakgrunn for investeringene våre og er ikke en direkte kjøpsanbefaling)

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer