Gå til hovedinnhold

Disclaimer

Samtlige besøkende på Nordnetbloggen (“Bloggen”), så vel privatpersoner som bedrifter, forutsettes å ha lest og akseptert følgende informasjon:

Kunder utenfor Norge

Informasjon som finnes på Bloggen retter seg ikke mot personer eller foretak som er hjemmehørende i USA, Canada, Japan eller Australia, eller i noe annet land hvor det er forbudt å publisere eller gi adgang til materialet, eller hvor tillatelse til å gi adgang til materialet på noe vis er begrenset.

Ansvarsbegrensning

Det som skrives på Bloggen representerer skribentens personlige meninger. Nordnet har på ingen måte medvirket eller bidratt til materialet, eller på en annen måte samarbeidet med skribentene for å ta frem materialet. Dette gjelder også i de tilfeller hvor skribenten er ansatt hos Nordnet, men ikke utgir seg for å representere Nordnet på Bloggen. Således er det skribentene og ikke Nordnet, som er ansvarlige for innholdet i innleggene. Det er også skribentene som er ansvarlig for at innleggene overholder relevante lover, forskrifter m.m. Nordnet er således ikke ansvarlig for innholdet i innleggene, enten det kommer fra ansatte hos Nordnet som ikke utgir seg for å representere Nordnet, skribenter som Nordnet har en avtale med, eller besøkende på Bloggen som kommenterer materialet.

Enkelte lenker på bloggen går til nettsteder administrert av enkeltpersoner eller organisasjoner som ikke kan kontrolleres av Nordnet. Nordnet er ikke ansvarlig for slike lenker, eller eksterne nettsteders innhold eller funksjonalitet.

Materialet på bloggen skal ikke oppfattes som investeringsanbefalinger i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 med tilhørende forskrifter, eller investeringsanalyser etter samme lov som Nordnet har utarbeidet eller videreformidlet.

All bruk av informasjonen på Bloggen, for eksempel som beslutningsgrunnlag for investeringer, skjer på egen risiko. Nordnet fraskriver seg et hvert ansvar for resultatet av at en bruker på ulike måter benytter informasjon presentert på bloggen. Således kan Nordnet ikke holdes ansvarlig dersom informasjonen presentert på Bloggen fører til direkte eller indirekte skade eller tap, uteblitt gevinst eller inntekt for brukeren eller andre som har tatt del av innholdet på Bloggen.

Risiko

Bloggens brukere oppfordres til å være kritisk til, samt til å granske og analysere, materialet på Bloggen. Bloggens brukere bes også å kritisk vurdere påliteligheten av kilder, samt skribentenes tolkninger eller antagelser.

Brukere bes å spesielt være oppmerksomme på materialets objektivitet, da skribenter kan ha økonomiske interesser relatert til verdipapir eller utstedere som innlegget omhandler. Videre kan en utsteder ha påvirket utformingen av et innlegg. Det finnes også en risiko for at informasjonen er uriktig eller inneholder feil.

Å investere i finansielle instrumenter innebærer alltid en risiko. En investering kan så vel øke som minske i verdi. En investor kan risikere å miste hele sin investerte kapital. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Overvåkning

Nordnet forbeholder seg retten til å overvåke og eventuelt fjerne innhold på Bloggen etter eget skjønn. Nordnet har også rett til å avbryte eller på annen måte begrense bruken av Bloggen. Brukeren skal dog være oppmerksom på at Nordnet ikke gransker innlegg på Bloggen før innlegget publiseres, eller for øvrig er ansvarlig for innlegget innhold.