Gå til hovedinnhold

Nytt børsprodukt gir småsparere tilgang til obligasjonsmarkedet!

Nordea lanserer nå, som første bank i Norge, selskapsobligasjoner som er tilpasset privatmarkedet. De nye “folkeobligasjonene” heter Rentebevis og handles på børs, akkurat som en aksje. Nordnet er positiv til lanseringen og byr på gratis handel fram til 1. mai.

Nordnet er opptatt av at vanlig folk skal ha de samme mulighetene som de rike når de skal investere og plassere pengene sine. Nordeas lansering av rentebevis bidrar til dette.  

Markedet for enkeltobligasjoner har fram til nå vært utilgjengelig for andre enn profesjonelle og institusjonelle investorer, da minstetegningen som regel er fra en halv til en million kroner. I tillegg er handelen av obligasjoner svært manuell, prisbildet uoversiktlig og gjennomlysningen og transparensen i markedet er svært begrenset. Nordeas rentebevis handles derimot på børs, med alle fordeler dette innebærer.

Rentebevisene er ikke fond, men verdipapirer som er konstruert på samme måte som en selskapsobligasjon. Verdipapirene er notert og handles på Stockholmsbørsen i norske kroner. Rentebevis gir eksponering tilsvarende en selskapsobligasjon og har en minstetegning på 10.000 kroner. Løpetiden er fem år og som eier av rentebeviset får du utbetalt renter fire ganger per år.

Interessen for rentesparing og spesielt obligasjoner eksploderte i 2012. I kjølvannet av den økende interessen for obligasjoner, og spesielt high yield obligasjoner, så har det i løpet av det siste året tilkommet en rekke nye obligasjonsfond. Nå fortsetter utviklingen ved at Nordea tilbyr produkter som speiler egenskapene og avkastningen til selskapsobligasjoner.

Fra og med nå kan du også komplettere spareporteføljen med selskapsobligasjoner.  Rentebevisene gir en attraktiv rente, opptil 6,6 prosent, men det er selvfølgelig ingen gratis lunsj og innbefatter risiko.

Rentebevis er et bra alternativ til selskapsobligasjoner, og egentlig det eneste reelle alternativet for folk flest. Det er viktig å understreke at det er risiko forbundet med denne type investering, og at man ved å for eksempel kjøpe et obligasjonsfond sprer risikoen i langt større grad. En annen ulempe er spread’en, det vil si forskjellen mellom kjøps- og salgskurs. Dette er ikke tradingprodukter, men for mer langsiktige investorer.

Nordea lanserte Rentebevis i det svenske markedet i starten av 2012 og produktene har blitt en hit blant svenske småsparere. Nordnet og Avanza er de største nettmeglerne i det svenske markedet, og til sammen har privatpersoner via disse to aktørene investert mellom 3 og 4 milliarder i produktene. Generelt er svenskene litt mer innsatt i finans og børs, men jeg har stor tro på at produktet også blir en suksess i Norge. 

Fakta om rentebevisene

Et rentebevis speiler egenskapene til en selskapsobligasjon. De er tilpasset for privatpersoner og handles på børs i poster på ca 10.000 kroner. Siden de handles på børs kan du enkelt og raskt kjøpe og selge dem, men det betyr også at verdien på rentebevisene kan svinge. Du investerer i et rentebevis og har dermed rett til renteutbetalinger fire ganger i året. Selv om rentebeviset kan svinge i verdi er alltid renten du kan få koblet til investeringene på emisjonstidspunktet (10.000 kroner), og renten får du utbetale 4 ganger per år.

Når Nordea emitterer et rentebevis så koster det 100 kroner. Handelen skjer i poster på 100, så den totale investeringen blir 10.000 kroner. Dersom du kjøper en post for 99,90 kroner, totalt 9.990 kroner, får du fortsatt rente tilsvarende investeringen på 10.000 kroner. Tilsvarende dersom du kjøper for 101 kroner, men da blir effekten negativ i stedet.

Til å begynne med så finnes det 5 rentebevis i norske kroner:

 

Navn Rente
Nordea Rentebevis Nokia 3m NIBOR + 460bps
Nordea Rentebevis Stena 3m NIBOR + 360bps
Nordea Rentebevis UPC 3m NIBOR + 360bps
Nordea Rentebevis TUI 3m NIBOR + 320bps
Nordea Rentebevis ArcelorMittal 3m NIBOR + 285bps

Akkurat som vanlige selskapsobligasjoner bygger rentebevisene på en kombinasjon av tre måneders NIBOR rente pluss en kredittrisikopremie avhengig av selskapet. I dag ligger tre måneders Nibor rett under 2 prosent.

Renten som du får når du investerer i et rentebevis avhenger av kredittverdigheten til selskapet. Dersom markedet anser et selskap som ustabilt og med høy risiko så blir renten høyere. På samme måte som du vil ha bedre betalt for å låne penger til Hellas enn til den norske stat. Dersom utsiktene og utviklingen til underliggende selskap forbedres vil verdien på rentebeviset stige, og motsatt dersom den økonomiske situasjonen til det underliggende selskapet forverres.

Det verste som kan skje er om underliggende selskap går konkurs. Da kan du risikere at verdien på rentebeviset faller til null, men dette er svært lite sannsynlig. Det skal også legges til at du som investor løper en risiko mot Nordea som emittent. Går Nordea konkurs så blir også rentebeviset verdiløst. Avgiftene for rentebevis er 0,6 % per år og du betaler kurtasje når du kjøper og selger. Hos Nordnet er det gratis handel i alle rentebevis fram til 1.mai. Den årlige avgiften på 0,6 % per år dekker administrasjon, utgifter til å stille priser, og sørger for at renteutbetalingene skjer fire ganger per år. Selvfølgelig skal Nordea tjene penger på produktet også.

Du finner rentebevisene og kan handle de her.

Mvh/Anders

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer