Norden topp 10 uke 39

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 27. september

Hovedindeksen på Oslo Børs var nærmest uendret torsdag og er fortsatt i intervallet mellom støtten ved 866-852 og motstanden ved 892 poeng. Et brudd over 892 poeng vil være et kjøpssignal, mens et brudd under 852 poeng vil være et salgssignal. Positiv volumbalanse styrker indeksen på kort sikt.

Investtechs kortsiktige og langsiktige hausseindekser ligger på henholdsvis 63 og 56 for poeng, etter en god oppgang de siste ukene. Det viser at optimismen hos investorene har vært sterkt økende, og indikerer at det nå er en liten overvekt av optimister blant både de kortsiktige og langsiktige investorene på børsen.

Innsiderne i de børsnoterte selskapene, som omfatter direktører og styremedlemmer, er særdeles positive. Den siste måneden har hele 93 av 103 meldte handler vært kjøp, og på årsbasis er rekordhøye 90 prosent kjøp. Det indikerer at mange av menneskene som kjenner selskapene og markedene aller best, har tro på en positiv kursutvikling framover.

De siste ti årene har børsen i september og oktober steget gjennomsnittlig henholdsvis 1,9 og 2,6 prosent. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Se ukens markedsrapport på webTV her!

Norden topp 10 – uke 39

Fredag 27. september er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, tre norske, en dansk og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Bravida Holding(BRAV.ST) – 26. sep 2019. Siste sluttkurs: 83.9 (-0.6)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Bravida Holding og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 78.77 kronor og motstand på 85.89 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 83.46 kronor. Videre oppgang til 89.38 kronor eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved cirka 83.00 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 83.00 kronor vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2.  Atlas Copco A(ATCOA.ST) – 26. sep 2019. Siste sluttkurs: 304 (2.5)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Atlas Copco A og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 308 kronor vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen tester støtten ved cirka 300 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 300 kronor vil utløse et salgssignal. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3.  Kesko A(KESKOA.HEX) – 26. sep 2019. Siste sluttkurs: 53 (0.4)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Kesko A og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 48.24 euro. Videre oppgang til 59.33 euro eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 51.70 euro. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4.  PowerCell Sweden(PCELL.ST) – 26. sep 2019. Siste sluttkurs: 105.8 (3.2)

PowerCell Sweden ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 94.00 kronor. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5.  NEL(NEL.OL) – 26. sep 2019. Siste sluttkurs: 8.25 (0.07)

NEL ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 7.70 kroner og motstanden ved cirka 9.30 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6.  Nibe Industrier B(NIBEB.ST) – 26. sep 2019. Siste sluttkurs: 124.05 (1.55)

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Nibe Industrier B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 119 kronor, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 119 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Et brudd ned gjennom 119 kronor vil imidlertid være et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7.  BW Offshore Limited(BWO.OL) – 26. sep 2019. Siste sluttkurs: 60.65 (-0.4)

BW Offshore Limited ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved cirka 59.30 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 59.30 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8.  Per Aarsleff Holding B(PAALB.CO) – 26. sep 2019. Siste sluttkurs: 225.5 (4)

Per Aarsleff Holding B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 213 kroner og motstand på 250 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 220 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Et brudd ned gjennom 220 kroner vil imidlertid være et salgssignal. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

9.  Mowi(MOWI.OL) – 26. sep 2019. Siste sluttkurs: 207.8 (0.2)

Mowi ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 204 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Et brudd ned gjennom 204 kroner vil imidlertid være et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

10.  Platzer Fastigheter Holding B(PLAZB.ST) – 26. sep 2019. Siste sluttkurs: 94.4 (2.7)

Platzer Fastigheter Holding B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 92.00 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 92.00 kronor ved reaksjoner tilbake. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

 

 

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analyseneer utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer