Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 16. november

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt den stigende trenden på mellomlang sikt. Dette indikerer isolert sett en svakere stigningstakt eller en mer sidelengs utvikling. Volatiliteten og omsetningen økte under korreksjonen i oktober. Det indikerer økt frykt hos mange investorer og at usikkerheten i markedet har blitt større.

Det er motstand mellom cirka 893 og 910 poeng, mens det er støtte mellom cirka 863 og 868 poeng. Foreløpig gis ingen klare signaler om videre retning. Et brudd over 910 poeng vil indikere at optimistene er sterke og signalisere videre oppgang. Motsatt vil et brudd under 863 indikere at pessimistene har overtaket og signalisere videre nedgang.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 33 poeng, mens den langsiktige er på 31 poeng. Begge falt kraftig i oktober. Dette indikerer at det har vært et fall i optimismen blant investorene, og at det nå er en overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er derimot svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 106 kjøp og bare 12 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 90 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 85 prosent kjøp. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka fire prosent fra midten av november og ut året. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 46

Fredag 16. november er det seks nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, to norske, to danske og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Vestas Wind Systems(VWS.CO) – 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 470 (-5.7)
Vestas Wind Systems har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 464 kroner. Videre oppgang til 530 kroner eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 455 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  AstraZeneca(AZN.ST) – 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 739.4 (-13.3)
AstraZeneca ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 727 kronor. Videre oppgang til 801 kronor eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 720 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Scatec Solar ASA(SSO.OL) – 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 68.1 (7.5)
Scatec Solar ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 65.00 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 276.6 (-13)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Hansa Medical AB og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har tatt ut objektivet ved 310 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 220 kronor og motstand ved cirka 347 kronor. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Tryg(TRYG.CO) – 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 161.8 (-3.9)
Tryg ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved cirka 160 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 160 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  MIPS AB (publ)(MIPS.ST) – 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 123 (-2)
MIPS AB (publ) ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 115 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Neste Corporation(NESTE.HEX) – 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 70.78 (-0.04)
Neste Corporation ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 66.92 euro, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen tester støtten ved cirka 70.00 euro. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 70.00 euro vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Vitrolife(VITR.ST) – 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 151.12 (-5.42)
Vitrolife har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 142 kronor. Videre oppgang til 177 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 140 kronor. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Nel ASA(NEL.OL) – 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 4.6 (0.12)
Nel ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 3.70 kroner. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Sanoma Corporation(SAA1V.HEX) – 15. nov 2018. Siste sluttkurs: 9.68 (0.04)
Sanoma Corporation har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledningen av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 9.23 euro. Videre oppgang til 10.27 euro eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved cirka 9.66 euro, noe som kan gi en reaksjon opp.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer