Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 28. september

Hovedindeksen på Oslo Børs har nylig gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon og ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det er lite motstand over dagens kurs, mens det ved reaksjoner tilbake er støtte rundt 900 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 60 poeng, og den langsiktige hausseindeksen er på 61 poeng. Dette tilsier at det er en overvekt av optimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene på Oslo Børs.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 60 kjøp og bare 8 salg. Kjøpsandelen er dermed hele 88 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også høy, med 83 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs svingt en del på høsten, men samlet sett gått ganske sidelengs i september, oktober og november. Deretter har desember vært en positiv måned, med 2,8 prosent gjennomsnittlig oppgang. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 39

Fredag 28. september er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av tre svenske, fire norske, en dansk og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Aker BP ASA(AKERBP.OL) – 27. sep 2018. Siste sluttkurs: 342 (6.2)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Aker BP ASA og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 306 kroner. Objektivet ved 334 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 316 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Nel ASA(NEL.OL) – 27. sep 2018. Siste sluttkurs: 3.8 (0.25)
Nel ASA viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 3.72 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 3.72 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Fortum(FORTUM.HEX) – 27. sep 2018. Siste sluttkurs: 22.07 (0.06)
Fortum ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 21.70 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 21.70 euro ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  AarhusKarlshamn(AAK.ST) – 27. sep 2018. Siste sluttkurs: 151.24 (1.48)
AarhusKarlshamn viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 147 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Frontline(FRO.OL) – 27. sep 2018. Siste sluttkurs: 45.84 (-0.16)
Frontline har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 45.50 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som svekker trendbruddet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Neste Corporation(NESTE.HEX) – 27. sep 2018. Siste sluttkurs: 72.52 (-0.2)
Neste Corporation ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen tester støtten ved cirka 71.40 euro. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 71.40 euro vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Tryg(TRYG.CO) – 27. sep 2018. Siste sluttkurs: 160.4 (0.5)
Tryg ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 157 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  THQ Nordic AB(THQNB.ST) – 27. sep 2018. Siste sluttkurs: 196.8 (2.8)
THQ Nordic AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 204 kronor vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 183 kronor og motstanden ved cirka 208 kronor og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Scandic Hotels Group AB(SHOT.ST) – 27. sep 2018. Siste sluttkurs: 98.65 (-0.05)
Scandic Hotels Group AB har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledningen av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 88.80 kronor. Videre oppgang til 103 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 97.00 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 97.00 kronor ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Panoro Energy(PEN.OL) – 27. sep 2018. Siste sluttkurs: 23.1 (1.1)
Panoro Energy ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 16.70 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer