Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 20. april

Hovedindeksen på Oslo Børs satte torsdag igjen ny all time high. Indeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Tidligere motstandsnivåer ved 823 og 841 poeng er brutt, og videre oppgang innenfor kanalen signaliseres.

Den kortsiktige hausseindeksen stiger og er på 61 poeng. Det indikerer en økende andel og et flertall optimister blant de kortsiktige investorene på børsen. Den langsiktige hausseindeksen er 52 og tilsier at det er omtrent like mange optimister som pessimister blant de langsiktige investorene.

Handelsaktiviteten blant meldepliktige innsidere i selskapene notert på Oslo Børs vært ganske gjennomsnittlig den siste tiden. I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 59 handler. Kjøpsandelen er 86 prosent på månedsbasis, og 78 prosent på årbasis. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskap.

De siste ti årene har april vært årets beste måned på Oslo Børs, med en gjennomsnittlig oppgang på 3,1 prosent. Også mai har statistisk vært positiv, opp 1,5 prosent, mens børsen i snitt har falt 2,3 prosent i juni. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 16

Fredag 20. april er det tre nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av to svenske, fire norske, tre danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Norwegian Finans Holding ASA(NOFI.OL) – 19. apr 2018. Siste sluttkurs: 95.75 (0.95)
Norwegian Finans Holding ASA viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 93.15 kroner. Videre oppgang til 112 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 94.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 94.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Orsted A/S(ORSTED.CO) – 19. apr 2018. Siste sluttkurs: 386.8 (0.6)
Orsted A/S ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 367 kroner. Videre oppgang til 406 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 380 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 380 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL) – 19. apr 2018. Siste sluttkurs: 55.6 (0.4)
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 60.31 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 51.50 kroner og motstand ved cirka 65.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Cherry B(CHERB.ST) – 19. apr 2018. Siste sluttkurs: 71.6 (0.4)
Cherry B har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 62.62 kronor. Objektivet ved 69.92 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 64.00 kronor. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Ringkjøbing Landbobank(RILBA.CO) – 19. apr 2018. Siste sluttkurs: 371 (-1.5)
Ringkjøbing Landbobank ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 334 kroner. Videre oppgang til 375 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 337 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Ringkjøbing Landbobank. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Elisa Communications A(ELISA.HEX) – 19. apr 2018. Siste sluttkurs: 35.56 (-0.49)
Elisa Communications A ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen tester støtten ved cirka 35.20 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  TGS Nopec Geophysical(TGS.OL) – 19. apr 2018. Siste sluttkurs: 248.9 (7.2)
TGS Nopec Geophysical har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 206 kroner. Objektivet ved 231 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 200 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  DFDS(DFDS.CO) – 19. apr 2018. Siste sluttkurs: 382 (3.4)
DFDS har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledningen av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 365 kroner. Videre oppgang til 411 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 376 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 376 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  JM(JM.ST) – 19. apr 2018. Siste sluttkurs: 185.15 (-2.65)
JM har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt og reagert kraftig opp. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 177 kronor. Videre oppgang til 192 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 180 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Aker Solutions ASA(AKSO.OL) – 19. apr 2018. Siste sluttkurs: 49.58 (1.33)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Aker Solutions ASA og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 41.47 kroner og motstand på 52.70 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 49.30 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer