Gå til hovedinnhold

Trendinvestoren madsjohan har troen på disse aksjene

Vi har tatt en prat med Shareville-medlemmet madsjohan som har blitt svært populær den siste tiden. I tillegg til å være på Shareville, finner du ham her på bloggen som Mads Johannesen. Vi har spurt Mads om han kan fortelle oss litt om hvordan han bruker Shareville når han investerer, om han har noen aksjetips og hvem han selv anbefaler å følge på Shareville.

 

Hvem er du og hva slags investor er du?

Jeg er en 26 år gammel mann som er bosatt i Oslo og jobber i et konsulentselskap. Har gjennom hele min ungdom og (relativt) voksne liv vært svært interessert i aksjer og finansmarkeder. Jeg startet så smått å handle aksjer i 2006 via min fars VPS-konto, dette ga mersmak og interessen har bare vokst siden.

Jeg vil karakterisere meg som en trendinvestor. I korte trekk betyr det at jeg følger trender i verden. Jeg bruker mye tid på å lese meg opp på “verden i dag” og hva som er drivere for de spesifikke markedene. Et eksempel her kan være lave renter, da stiller jeg meg spørsmålet «hvilke bransjer og sektorer vil dra nytte av disse lave rentene». Så jobber jeg meg videre derfra og identifiserer for eksempel eiendomssektoren og vil derfra foreta en kvantitativ analyse for å finne de selskapene som er «best in business».

 

Hvordan bruker du Shareville?

Først og fremst vil jeg gi en stor takk til Nordnet som har etablert Shareville for oss private investorer. Tidligere har jeg vært aktiv leser og kommentator i andre type aksjeforum, men alltid savnet muligheten for at disse kommentarene holder mål. På Shareville får man faktisk det, da man kan se på den enkeltes portefølje at personen faktisk har aksjer/fond i det nevnte emnet.

For min del er jeg en aktiv bruker av Shareville. Jeg er aktiv i form av å lese interessante tråder under aksjer som jeg synes er interessante, I tillegg til at jeg bidrar innenfor temaer/aksjer jeg finner interessante. På denne måten får jeg selv tilegnet meg kunnskap fra mange dyktige brukere, mens jeg også får et insentiv til selv å bidra. Kunnskapsdeling gjør alle bedre, og det føler jeg Shareville har fått til på en god måte.

 

Hvilke selskaper synes du er interessante akkurat nå og hvorfor?

Det er flere selskaper som jeg til stadighet ser på, og som jeg føler er interessante. Jeg skal nevne 3 selskaper som akkurat nå er av høyest interesse og hvorfor:

 

Ocean Yield

Dette er et utbytteselskap som kommer til å vokse med så mye som 40 % på omsetningen de nærmeste årene. Dagens P/E er 8 med en direkteavkastning på 9 %. Med veksten lagt til grunn for de neste årene er P/E nede på 6-tallet. Dette er spennende.I tillegg har de økt utbetalingene sine kvartalsvis siden deres debut på Oslo Børs i 2013. Selskapet lever av å leie ut skip på lange kontrakter (10-15 år). Dette med inflasjonsbeskyttelse som gjør at de er svært lite sårbare for annet enn eventuell motpartsrisiko, som du må forvente. Men ledelsen har vist seg å være flinke til å velge rederier som er finansielt stabile.

 

Entra

Dette er et eiendomsselskap som bedriver forvaltning av næringseiendom. Selskapet nyter veldig godt av de lave rentene, og bidrar til at finansieringskostnadene deres går kraftig ned. Dette vises også i regnskapene deres. Hittil i år har det overgått alle forventinger både på topp og bunnlinje. Selskapet har lange og stabile leiekontrakter med kanskje verdens sikreste betaler (Den Norske Stat) som utgjør 73 % av porteføljen. Med kun 2 % utleie til olje og oljeservice som har vist seg å ha vært smart, gitt oljenedturen i norsk økonomi. Resterende 25 % er sentrert rundt IT, konsulent og andre retail-aktører som ikke er preget av de store konjunktursvingningene.

Dette gir deg som aksjonær sikkerhet i inntjeningen og mulighet for gode og stabile utbytter. Tar man med porteføljens verdi handles Entra per i dag på P/E 6 og en P/B på 1,23. Med dagens verdsettelse av eiendom og leiepriser synes jeg dette ser svært billig ut. For de som vil vite mer i detalj om selskapet har jeg skrevet om det her.

 

Sparebanken Midt Norge (Ming)

Dette er en bank som har fått hard medfart pga. offshore-smellen spesielt i Midt- og på Vestlandet. Sannheten er at SMN har en eksponering lik 4,1 % av total utlånsportefølje, som ikke er skremmende. EK avkastning pr Q2-2016 på 12,9 % av sin kapital. Kapitalkravet som er satt av finanstilsynet på 14,5 % kjernekapital er de godt i gang med å oppnå, med 14,1% dekning per Q2-16.

Det vil si at de vil nå dette i løpet av 2016. De har vekst i alle sine kjerneområder, og som første bank i Norge har de satt krav til absolutt risiko for sin låntager, for bedre kostnadskontroll. Ser man på EPS-veksten hittil i år så er den på 3,7 kr med en aksjepris på 52,5 kr tilsvarer dette en P/E på 14. Med dagens rente er ikke dette noe å være redd for, MEN i tillegg er det 2 flere kvartal å gjøre det på. Legger du til grunn flat vekst i inntjeningen ut året, så havner du på P/E 7 og en bokført EK tilsvarende 68 kr per aksje, prises den på 52,5 kr til 0,7 x bokførte verdier ergo Pris/Bok.

Hva er bokførte verdier i Bank? Jo, det er cash, ergo her kjøper man 1 krone for 70 øre. Banken har også kommunisert ut at etter 2016 vil utbyttene komme tilbake på normaliserte nivåer (typisk 50 % av inntjening) og vi kan da vente oss direkteavkastning på mellom 5-8 % avhengig av kursen. Her mener jeg markedet sover, og har stor tro på sparebanksektoren fremover.

 

Tror du utfallet av presidentvalget i USA vil påvirke investeringene dine fremover?

På generelt grunnlag prøver jeg å ikke la politikk og reguleringer innvirke på mine investeringer. Jeg fokuserer på å finne gode selskaper med en solid historie på å prestere finansielt og tror med den grunnpilaren lagt til grunn at slike selskaper vil prestere godt uansett om Trump blir president eller ei. Dog må jeg si at kortsiktig vil det nok bli urolige markeder frem til vi får valgresultatet i starten av november.

 

I tillegg til Shareville, hvilke andre kanaler bruker du for å finne tips og inspirasjon til investeringene dine?

I min søken etter informasjon bruker jeg en rekke forskjellige kanaler, her kan jeg nevne: Podcaster, nettaviser, bøker, Twitter, selskapsspesifikke sider og Newsweb. Jeg har også skrevet et utfyllende innlegg på Nordnetbloggen om hvor jeg henter informasjon og inspirasjon til nye investeringer.

 

Hvor ofte sjekker du Shareville og hvor ofte vil du anbefale andre å gjøre det samme?

Som den aksjenerden jeg er sjekker jeg nok Shareville oftere enn de fleste sjekker Facebook, men det er slik jeg er. På generelt grunnlag anbefaler jeg alle å se inn på Shareville i alle fall et par ganger i uken, for å se på porteføljeutvikling, men også for å lese kommentarer og diskusjoner rundt temaer/aksjer som du finner interessante. Her må hver og en finne ut hva som passer best for seg.

Er du langsiktig fondssparer, ville jeg ha begrenset bruken og latt tiden jobbe for deg. Er du Investor anbefaler jeg deg å se inn en gang om dagen for å holde tritt med hva som skjer med dine investeringer. Er du spekulant ville jeg nok ha vært inne opptil flere ganger daglig.

Moralen her må nok bli at du må selv finne ut hva som passer for deg. Er du langsiktig så kan det vært smart å ikke følge opp svingninger fra minutt til minutt, da dette kan resultere i at du selger deg ut fortere enn du egentlig hadde tenkt. Har du derimot en litt mer aktiv tilnærming til dine verdipapir kan det være smart å kikke innom et par ganger om dagen for å sikre at dine «bets» ikke går feil vei.

 

Hvordan ønsker du at Shareville skal se ut om 1 år fra nå?

Forhåpentligvis med mange flere nye og aktive medlemmer enn hva det er i dag!

 

Kan du anbefale noen andre medlemmer å følge på Shareville?

Foruten om meg selv, madsjohan, vil jeg anbefale folk å følge Robin_Øvrebø, Compound_ Interest og Kigen. Dette er flinke folk som følger sin spesifikke strategi til punkt og prikke. Selv om jeg har en annen strategi enn de overnevnte, lærer jeg utrolig mye og får et annet blikk på selskaper/bransjer og sektorer når jeg leser deres begrunnelse for investeringer. Disse er også relativt aktive kommentatorer på Shareville og du kan lære veldig mye om interessante selskaper som de har tanker og meninger om.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer