Gå til hovedinnhold

God jul og takk for et krevende 2022

Vi går snart inn i en julefeiring, som i år har få fridager, men til gjengjeld mange børsdager. Året 2022 har vært et krevende år for sparere og investorer. Året kan oppsummeres med de tre R’ene. Renteoppgang, Re-prising og Resesjon. Og alle tre er drevet av økt inflasjon. I bakgrunnen har vi den tragiske krigen i Ukraina. Alt dette har påvirket aksjemarkedet negativt.

Verdensindeksen MSCI World Index er ned ca 15 % hittil i år per 15. desember, målt i dollar. Målt i norske kroner er verdensindeksen ned ca 6 %. Forskjellen skyldes kronesvekkelsen gjennom året. Nok en gang ser vi at valutaeksponering demper børsfallet for investorer som sitter med utenlandske aksjer og fond.

Oslo Børs har klart seg bra relativt sett, i alle fall målt i norske kroner. Hittil i år er vår hjemlige børs målt ved OSEBX omtrent i null per 15. desember, mye takket være den høye andelen olje- og energiselskaper i Norge.

Under koronaperioden i 2020 og 2021 så vi en voldsom vekst av nye sparere og investorer, og Nordnet vokste fra 150 000 aktive kunder ved inngangen til 2020 til 337 000 ved utgangen av 2021. I 2022 har denne veksten naturlig nok dabbet av, men vi fortsetter å vokse, og rundt regnet vil vi ha 10 % flere kunder ved årets slutt. Til sammen er vi nå over 360 000 aktive kunder som forvalter nesten 130 milliarder kroner i aksjer, fond og andre verdipapirer på plattformen.

Når vi nå snart setter punktum for et krevende børsår så vil jeg passe på å si tusen takk til alle nye og alle eksisterende kunder. Takk for tilliten, takk for all ris og ros, og alle tilbakemeldinger.

Nyheter og forbedringer i 2022

Vi Nordnettere går på jobb hver eneste dag for at du og våre andre kunder skal få tilgang til den beste plattformen for sparing og investering i markedet. I 2022 har vi lansert en rekke nye tjenester og produkter. Jeg vil liste opp noen av disse under:

Forbedringer i 2022:
Vi har lansert boliglån for Private Banking-kunder i Norge, hvor renten på lånet bestemmes av hvor mye penger kunden har på Nordnet-plattformen. Har du over 2,5 millioner kroner i sparekapital, inklusive pensjonsmidler, skal du få en meget konkurransdyktig rente hos oss. Den aller beste renten tilbys kunder med en sparekapital over 10 millioner.
Vi har lansert nye allokeringsfond, Nordnet One Forsiktig / Balansert / Offensiv, fond som forvaltes av vårt eget fondsselskap, Nordnet Fonder.
Vi har innført en ny enklere og tryggere login på web og i Appen.
Vi har startet reisen med å integrere Shareville, vårt sosiale investor-nettverk, i Nordnet-plattformen. Når du er inne på en aksje eller et fond, kan du via PC nå lese og kommentere hva andre kunder mener om denne investeringen. På mobiltelefon kan du foreløpig kun lese kommentarer på aksjer, og ikke kommentere selv. Neste år vil vi jobbere videre med dette, og med en målsetning om at du kan ha en komplett «shareville-opplevelse» både på nordnet.no og i Appen.
Ny og forbedret løsning for månedssparing. Ved siden av kjøpsknappen for hvert fond er det nå en knapp for månedlig sparing. Du kan også se hvordan størrelsen på din månedssparing ligger an i forhold til andre kunder, om du blant de topp 30 % beste månedssparerne eller lignende.
Elektronisk handel på London børsen, ny forbedret smart-order-router funksjonalitet (Euronext sin best-of-book tjeneste), oversikt over historiske og kommende utbytter på kontooversikten, i tillegg til flere hundre små og store forbedringer på web og i appen.

Vi håper du har satt pris på alle de store og små forbedringer som er lansert i året som har gått.

Det er ikke bare på plattformen og i Nordnets kanaler vi jobber for at du skal få bedre forutsetninger når du skal plassere pengene dine. Jeg vil også trekke frem noen viktige kampsaker som vi har jobbet med mot myndigheter og media i året som har gått:

Og selvfølgelig et nytt år med 52 nye episoder av pengepodden, ukentlige selskapspresentasjoner, markedspuls og utallige blogginnlegg og annet innhold som har til hensikt å gi inspirasjon og kunnskap rundt hvordan du kan plassere pengene dine.

Planer for neste år og veien videre

Børsåret 2023 blir trolig også ruglete og krevende. Inflasjonen er fortsatt ikke under kontroll og det forventes flere renteøkninger i året som kommer. Børsutviklingen blir som den blir, den får ikke vi gjort så mye med dessverre. Men vi lover å fortsette å gå på jobb hver eneste dag for å gi deg best mulig forutsetninger når du skal plassere pengene dine. Vi lover å fortsette arbeidet med å utvikle våre tjenester slik at du enklere kan holde oversikt, finne gode investeringer og kanskje også bli litt flinkere i spare- og investeringsfaget. Jeg lover at nettsiden, appen og Shareville kommer til å få mye kjærlighet i 2023.

Til slutt vil jeg takke alle Nordnettere, alle fantastiske kolleger, som har jobbet knallhardt i året som har gått. Takk for entusiasmen dere viser for spare- og investeringsområdet, for kundene, og takk for alle de tunge løftene og jobben dere har gjort. Tusen, tusen takk!

Med ønsker om en riktig god jul til alle.

Hilsen Anders

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer