Egen pensjonskonto: svalestup eller mageplask?

I dagens utgave av Dagens Næringsliv tar undertegnede og Spareøkonom Bjørn Erik til ordet for å sikre konkurranse på pensjonsområdet. Du finner heller debattartikkelen gjengitt under:

Høringsfristen på regjeringens forslag om egen pensjonskonto gikk ut 21. februar, og nå er det opp til myndighetene å utforme det endelig lovforslaget. Det kan bli et svalestup, eller et mageplask.

Anders Skar (daglig leder) og Bjørn Erik Sættem (spareøkonom), Nordnet

Egen pensjonskonto, hvor arbeidstakere og sparere kan samle sin pensjon er en god ide. En god implementering vil kunne lede til økt valgfrihet, økt konkurranse, mer makt til forbruker og til slutt et bedre marked for pensjonssparing. Et lovforslag som derimot begrenser forbrukers valgmuligheter og som virker hemmende på konkurransen vil kunne sementere markedet for innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis og private pensjonsavtaler – og gjøre det lite attraktivt for nykommere å satse.

Det er to områder, eller kombinasjonen av disse, som er nøkkelen til lovforslagets suksess eller fiasko. Det første er hvorvidt arbeidstaker skal gis rett til å velge leverandør av sin aktive innskuddspensjon fra dag èn. Det andre er om forbrukers pensjonsmidler skal samles automatisk uten at arbeidstaker må ta aktivt stilling til det – via såkalt negativ aksept.

Et åpent spørsmål i høringen er om adgangen til å forvalte pensjonsmidlene hos en selvvalgt leverandør bør begrenses til å gjelde den del av pensjonskapitalen som knytter seg til tidligere opptjening. Argumentet som benyttes for å ikke gjøre dette er at det vil medføre «betydelig kompleksitet» og være «klart kostnadsdrivende».

Det er sikkert mer komplisert og dyrere å åpne for flytting av aktiv del fra dag én enn å la være – eller å utsette flyttemuligheten, men det blir ikke riktigere av den grunn. Skal man lage et bærekraftig pensjonssystem for fremtiden, må man bruke tid og ressurser på gjøre systemet best mulig for den enkelte arbeidstaker og samfunnet som helhet.

Lovforslagets utforming fra start vil legge føringer for arbeidstakernes, arbeidsgivernes og leverandørenes valg i mange år fremover. Utsetter man å tillate flytting av den aktive innskuddspensjonen noen år vil ordningen komme skjevt ut fra hoppkanten, som igjen vil drive ekstra kostnader i fremtiden.

I Jeløya-plattformen står det på side 15 at regjeringen vil «vurdere tiltak som kan gjøre det enklere å bytte bank, herunder mulighet for at kontonummer følger kunden, ikke banken». Det fremstår underlig dersom regjeringen ønsker å legge til rette for større konkurranse og flytting i bankmarkedet, mens aktive innskuddspensjonsavtaler kan bli låst til arbeidsgivers leverandør – og pensjonskapitalbevis og private pensjonsavtaler kan bli gitt tilbake til de etablerte aktørene ved hvert jobb-bytte.

Ettersom samling av pensjonsmidlene på én konto i de fleste tilfeller vil være det mest lønnsomme valget for arbeidstaker, foreslår departementet at hovedregelen skal være at midlene samles automatisk på den enkeltes konto i arbeidsgivers pensjonsordning, uten at arbeidstaker behøver å ta aktivt stilling til dette.

Det vil være fordelaktig for mange forbrukere å slå sammen pensjonskapitalbevis og private pensjonsavtaler med den aktive delen for å kunne få lavere kostnader. Det er imidlertid ingen automatikk i at arbeidsgivers valg av innskuddspensjonsleverandør også er det beste valget for forbrukernes pensjonskapitalbevis og private pensjonssparing.

Det er også urimelig at aktive arbeidstakere, som har gjort en jobb i å finne det beste totaltilbudet for deres pensjonsavtaler, skal tvangsflyttes tilbake til en av de store pensjonsleverandørene ved neste jobb-bytte. I det minste bør det være slik at dersom en arbeidstaker har brutt den negative aksepten og aktivt flyttet et pensjonskapitalbevis eller en privat pensjonsavtale, bør dette aktive valget gjelde inntil man gjør et nytt aktivt valg.

Dersom det blir lagt til rette for god konkurranse i markedet for pensjonskapitalbevis og private pensjonsavtaler, tror vi at det vil komme flere aktører – som vil konkurrere i dette markedet, men som ikke tilbyr innskuddspensjon. Økt konkurranse vil presse prisene og gi bedre pensjonsløsninger og fondstilbud, til glede for arbeidstakerne.

Hvis negativ aksept innføres i kombinasjon med at det ikke gis mulighet til å velge leverandør for den aktive innskuddspensjonen, vil dette være å spille hele pensjonsmarkedet i hendene på de etablerte aktørene. Det vil gjøre det lite attraktivt for nykommere å satse, og dermed redusere konkurransen, som igjen vil føre til høyere priser og dårligere tilbud. Vi oppfordrer derfor til å åpne for økt konkurranse, gjerne så raskt som mulig – slik at egen pensjonskonto blir et vakkert svalestup til ti i karakter, og ikke et mageplask.

Les mer om vår pensjonskonto:

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
1 Kommentar
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
14.03.2018 13:14

Det skumleste med negativ aksept er at pensjonsleverandøren vil gi arbeidsgivere gode insentiver for å velge de, mens kostnadene sannsynligvis blir høyere for arbeidstaker.