Gå til hovedinnhold

Nordnet alderstilpasset pensjon.

Automatisk sparing tilpasset alderen din.


La oss hjelpe deg ta pensjonssparingen til neste nivå.


Nordnet alderstilpasset pensjon passer for deg som ikke ønsker å velge fond selv. Vi sørger for at sparingen tilpasses alderen din automatisk. Du får en litt høyere aksjeandel og en litt senere nedtrapping sammenlignet med de fleste andre leverandører, som gir en noe høyere forventet avkastning. Alderstilpasset pensjon er en spareprofil som er tilgjengelig i egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis hos Nordnet.


Flytt din pensjonskonto
 • Alderstilpasset.
  Tilpasser automatisk aksjeandel etter alder.

 • Mer i pensjon.
  Høyere aksjeandel gjennom livet gir høyere forventet avkastning og høyere forventet pensjon.

 • God risikospredning.
  Pensjonspengene dine investeres over hele verden.

 • Lave kostnader.
  Nordnet alderstilpasset pensjon har en totalkostnad på 0,39 % i året (inklusiv plattformavgift).

Alderstilpasset pensjon enkelt forklart.

I ung alder, når det er lang tid igjen før utbetalingen starter, er aksjeandelen høy fordi dette forventes å gi en høyere avkastning på lang sikt. Når du blir eldre, reduseres aksjeandelen gradvis og det blir lavere risiko knyttet til sparingen.

Aksjeandelen reduseres gradvis fra 100 prosent til 20 prosent fra du fyller 55 år og frem til du fyller 75 år. Renteandelen øker tilsvarende, for å sikre din oppsparte pensjon i utbetalingsperioden.

Dette er en av de mest offensive alderstilpassede spareprofilene i det norske pensjonsmarkedet, men løsningen er imidlertid vanlig i det svenske markedet. Hvorfor vi har valgt en høyere aksjeandel og lenger nedtrappingsperiode enn konkurrentene forklarer vi i dette innlegget.

EPK-graph-PNG-v5.png
Bjorn-6.jpg


"Høy aksjeandel i pensjonssparingen er avgjørende for å få en god pensjon. Det viser de fleste studier."

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet

Gi pensjonen din en bedre mulighet til å vokse.


Mesteparten av pensjonsutbetalingene til nordmenn kommer fra folketrygden, og denne er i realiteten et sikkert bankinnskudd. Derfor har du muligheten til å ta høyere aksjerisiko med annen pensjonssparing, både jobb-pensjon og privat sparing. Det vil gi deg høyere forventet pensjonsutbetaling. Med Nordnet alderstilpasset pensjon gir du jobb-pensjonen din en bedre mulighet til å vokse over tid.


Flytt din pensjonskonto
220412_Nordnet_TW_4135.jpg

Ofte stilte spørsmål.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning.


Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på instrumentsiden til fondet.