Gå til hovedinnhold

Pensjonssparing for deg i 50-årene.


Pensjons-
sparing for deg
i 50-årene.

Gi sparingen din større sjanse til å vokse.

Å øke pensjonen din handler om å ta noen få valg. Belønningen du kan se frem til er å kunne pensjonere deg tidligere. Eller bare det å slippe å tenke på økonomi når du er pensjonist. Uansett hva du ønsker, så gir økt pensjon deg valgmuligheter for fremtiden.

Nedenfor kan du lese om Bjørn, og hans tanker om pensjonssparing. Du vil også få noen konkrete tips til hva du kan gjøre for å få det livet du vil ha som pensjonist.

Fordeler hos Nordnet:

 • Full oversikt over avkastning og kostnader på all sparing.
 • Velg blant Norges største utvalg av fond, eller overlat jobben til oss.
 • Lave avgifter.

Bli kjent med Bjørn.

Her tar vi utgangspunkt i tall for en vanlig person i 50-årene som jobber heltid i privat sektor:

 • Inntekt: 630 000
 • Egen sparing: 800 000
 • Oppspart jobb-pensjon: 1 300 000
 • Pensjonsordning på jobb: 4 % av lønn
 • Ønsket pensjon: 85 % av dagens lønn
 • Vil gå ut i pensjon som 67-åring

Med dette utgangspunktet, så må Bjørn sette av ca. 2100 kroner per måned for å få den pensjonen han ønsker seg. Hvis han setter disse pengene i aksjefond i stedet for i banken eller rentefond, så kan det holde med ca. 1600 kroner i måneden. Grunnen er at forventet langsiktig avkastning i aksjemarkedet er mye høyere enn ved banksparing.* Svingningene i verdiene vil også være større.

Bjørn har jobb-pensjonen sin hos den pensjonsleverandøren arbeidsgiveren har valgt. Her har han et standardvalg med 75 % aksjeandel, som trappes ned år for år. Han betaler 0,4 % i årlig forvaltningsavgift, som er gjennomsnittlig avgift i privat sektor. Et alternativ for Bjørn er å flytte jobb-pensjonen til Nordnet, der han kan velge indeksfond for 0,19 % i årlig avgift og rentefond for 0,09 %. Bjørn kan også velge Nordnet alderstilpasset pensjon, som har en automatisk nedtrapping av aksjeandel jo nærmere han kommer pensjonsalder. Nordnet alderstilpasset pensjon har en lengre nedtrapping av aksjeandel enn det som er vanlig i pensjonsmarkedet. Les mer om hvorfor dette kan være en god idé.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

*Forutsetningen i eksempelet er 5,75 % årlig nominell avkastning i aksjemarkedet og 1,00 % nominell rente for banksparing. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Et aktivt valg utgjør en stor forskjell.

Tre tips for å øke pensjonen din.

Samle jobb-pensjonen din.

I 2021 fikk alle i Norge som jobber i privat sektor opprettet egen pensjonskonto. Dette er pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Du kan flytte kontoen dit du har annen sparing for å få full oversikt og kontroll over pensjonssparingen din.

→ Samle pensjonen din
→ Mer om egen pensjonskontolenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Start egen sparing.

Opprett en spareavtale nå. Om du har begrenset med egen oppsparing, så er det viktig å komme i gang så snart som mulig. Sjekk kalkulatoren lengre ned på siden for å se hvor mye sparebeløpet ditt vil utgjøre over tid.

→ Opprett spareavtalelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Velg høyere aksjeandel i sparingen din.

En høyere aksjeandel i den langsiktige sparingen din kan gi deg en høyere forventet pensjon.* Med Nordnet alderstilpasset pensjon får du 100 % aksjeandel i jobb-pensjonen din til du er 55 år, med automatisk nedtrapping etter det. Velger du fond selv, kan du velge en høyere aksjeandel for en lengre periode.

→ Start pensjonssparing hos oss
→ Mer om Nordnet alderstilpasset pensjonlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

*Aksjer gir høyere avkastning enn renter på lang sikt. Internasjonale undersøkelser viser at avkastningen i aksjer har vært 3 til 5 prosentpoeng høyere enn renter de siste 50-100 årene. Ulempen med høy aksjeandel i en pensjonsportefølje er at svingningene er større. Nordnet har også regnet på sannsynligheten for tap/gevinst ved høy aksjeandel. Les mer og se kilder i dette blogginnlegget.

Slik er pensjonen din bygd opp.

 1. Egen sparing
  Dette er privat sparing i bank, aksjer, fond, bolig og lignende. Privat sparing blir viktigere fremover som en følge av innsparinger i folketrygden.
 2. Jobb-pensjon
  I privat sektor sparer arbeidsgiveren din en fast prosentandel av lønnen i pensjon for deg. I offentlig sektor er reglene noe annerledes. Fra 2021 fikk du som jobber i privat sektor opprettet egen pensjonskonto, som gjør at du selv kan velge hvor du vil forvalte disse pengene.
 3. Folketrygden
  Alle nordmenn har krav på alderspensjon fra folketrygden. Du kan se detaljer om din totale pensjon inne i pensjonsportalen til Norsk Pensjon, eller direkte på NAV sine nettsider.
pensjonspyramide

Så raskt kan sparingen din vokse.

Se hvor raskt sparingen din kan vokse. Det er ikke store beløp som skal til, om du tar tiden til hjelp.

Total sparing

Beregningen skal gi deg et eksempel på hvordan regelmessig sparing kan få pengene dine til å vokse over tid. Beregningens resultat utgjør ikke en garanti, et råd eller anbefaling. Beregningen er en forenkling av virkeligheten.

I beregningen har vi kun tatt hensyn til et begrenset antall parametre:

 • startbeløp
 • månedlig sparebeløp
 • sparing over antall år
 • forventet avkastning per år

*Det er ikke mulig å si på forhånd hvor stor avkastningen blir i virkeligheten da avkastningen i beregningen kun er en antakelse. Sparing og avkastning påvirkes av en rekke faktorer, eksempelvis markedsutviklingen, sammensetningen av porteføljen din, inflasjon, skatteeffekter, valutakurser og avgifter, som vi ikke har tatt hensyn til i beregningen. Beregningen er ikke basert på noen bestemt måte å spare på. På nordnet.no finner du historisk avkastning på både individuelle verdipapirer og indekser. Legg merke til at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi, og det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Vi reserverer oss for eventuelle feilskrivinger eller feilaktige beregninger som kan forekomme.

Pensjon for deg som er yngre enn 50 år.

Pensjon for deg i 30-årene.

Se pensjonstips for deg i 30-årene

Pensjonssparing for deg i 30-årene

Pensjon for deg i 40-årene.

Se pensjonstips for deg i 40-årene

Pensjonssparing for deg i 40-årene

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Før du investerer i fondene bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på handelssiden til fondet.