Gå til hovedinnhold

Dette påvirker utviklingen til fornybar

Philip Ripman

Vi har trukket frem de tre utviklingstrekkene vi mener er viktigst å følge med på i tiden som kommer om du vurderer å investere i fornybar.

Av Philip Ripman, forvalter av Storebrand Global Solutions og Nader Hakimi Fard, forvalter av Storebrand Fornybar Energi

Akkurat nå er det mange forhold i verdensøkonomi og geopolitikk som påvirker lønnsomheten i den fornybare energisektoren. Det er mange utviklingstrender som gir sektoren medvind, men hvor vinden bringer oss opp kan avhenge av internasjonal samhandling på helt andre områder og ikke minst konkurranse og regionalisering.

1. Ambisiøse mål

Det er ingen tvil om at investeringer gjort i fornybar energi fortsetter å svinge i verdi. Men samtidig som man følger med på disse opp- og nedturene er det viktig å merke seg at nasjonale og regionale reguleringer og lover fortsetter å gi dette investeringssegmentet betydelig medvind. Helt i slutten av mars inngikk EU en foreløpig avtale om høyere andel for fornybar energi i energimiksen. Fra et mål på 32 % andel fornybar energi, ligger det an til en en økning til 42,5 prosent.

Dette er gjennomførbart, men vil kreve en kraftigere økning i tempoet i utbyggingene enn vi har sett tidligere, som grafen under viser. Grafen er hentet fra European Environment Agency.

Motivasjonen bak statlig støtte til fornybar energi kommer fra flere hold. Det å dempe klimaendringer er helt klart en slik motivasjon – men med krigen i Ukraina, rollen til OPEC og regjeringer som håndterer virkningene av inflasjon samtidig som de ønsker å bli gjenvalgt, blir andre argumenter viktigere. Det er et faktum at fornybar energi kan gi et nivå av uavhengighet som tidligere har vært uoppnåelig.

Det er verdt å ta med i analysen at høyere andel fornybar gir flere fordeler enn oppnåelse av klimamål – det både reduserer luftforurensning og forbedrer energisikkerheten. Sistnevnte vil helt sikkert være mer i fokus nå når landene tar inn over seg beslutninger i OPEC.

Nader Hakimi Fard, forvalter i Storebrand Fornybar Energi

2. Enklere lovverk

Selv om målene for å øke andelen fornybar i seg selv er viktig for å få fart på omstillingen, er det også andre elementer som er verdt å trekke frem. Vi tenker da særlig på akselererende tillatelsesprosesser for prosjekter for fornybar energi. Det er vanskelig å se hvordan man skal lykkes med å øke tempoet uten å ta for seg det faktum at det kan ta veldig lang tid med prosjektutvikling vindprosjekter til havs og på land. Et eksempel fra en fersk rapport er utviklingstiden på 10-12 år i Storbritannia og Spania. Kun en brøkdel av denne tiden går med til bygging, og ettersom det er et økende behov for mer energi, fokuseres det på å redusere unødvendige hindringer for en grønn omstilling.

For å sitere Alistair Phillips-Davies, administrerende direktør ved SSE, “Omlegging av plan- og godkjenningsprosesser er avgjørende for at vi skal få en raskere utbygging av fornybar energi globalt”.

I USA har dilemmaet man ser flere steder mellom behovet for mer energi satt opp mot rettighetene til lokalsamfunn og enkeltmennesker, ført til ny kritikk av NEPA (National Environmental Policy Act).

Hvis man får fjernet unødvendige hindringer – kan pendelen svinge tilbake til fordel for fornybare prosjekter. Ny lovgivning knyttet til raskere fremdrift er fremmet i EU og USA – og lignende er på vei i mange andre land, som Sør-Korea og New Zealand.

3. Regionalt kappløp

La oss innlede dette punktet med et utdrag fra Wikipedia – som rett nok har mer svung på engelsk der kraft og makt er samme ord: “I fysikk er kraft den mengden energi som overføres eller konverteres per tidsenhet”. Vi tror ikke denne beskrivelsen ville vært veldig annerledes hvis vi beskrev politisk makt – den som har kraft, har makt. Fra hvalfangst, til dampteknologi, til olje og gass, til kjernekraft og nå fornybar energi.

Dette innså Kina for lenge siden. Denne grafen er hentet fra Visual Capitalist:

Denne oversikten er en av hoveddriverne bak IRA (Inflation Reduction Act) i USA og svaret fra EU. Fornybar energi gir en unik mulighet til å bli (delvis) uavhengig av naturressurser. Imidlertid er det betydelig konsentrasjon av kontroll over teknologien og komponenter som er nødvendige for produksjonen av både vind og sol.

I den grad dette gjelder bedrifter, kan vi allerede se hvordan de blir incentivert til å flytte, eller å flytte produksjonen til et vennligere politisk klima. Dette påvirker bedriftene på bunnlinjen – og det foregår nå et kappløp mellom USA og EU om å være det mest attraktive markedet for fornybarindustrien. Slik konkurranse kan også drive prisene opp på kort sikt.

Her finner du originalen til denne grafen: Where Are Clean Energy Technologies Manufactured? (visualcapitalist.com)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer