Gå til hovedinnhold

Obligasjoner og renteprodukter.

Et alternativ til aksjemarkedet.

Våre renteprodukter.

Investeringer i obligasjoner og andre rentebærende produkter kan være passende for deg som ønsker å redusere risikoen i dine investeringer, eller få renter på pengene dine når børsen preges av urolige tider. Renteplasseringer kan utgjøre en del av din totale sparing, uavhengig av sparehoristonten din eller gjeldende markedssituasjon. Det kan også være en god måte å justere risikoen i porteføljen din på hvis du kun eier aksjer.

  • Diversifiser porteføljen med renteinvesteringer.

  • Et alternativ til aksjemarkedet i urolige tider.

  • Invester i lån til gode selskaper.

Sparekonto med 4,50 % rente for Private Banking.

Med en sparekonto har du mulighet til å få en attraktiv rente på pengene dine når de ikke er investert i markedet. Som Private Banking-kunde får du 4,50 % rente på sparekonto. Du får fleksibilitet uten ekstra kostnader, med fritt antall uttak og uten krav til minsteinnskudd som Private Banking-kunde.

Opprett sparekonto Les mer om sparekonto

770x380-Ranteplaceringar-Sparkonto.jpg
teaser- obligasjoner.png

Obligasjoner.Obligasjoner kan likestilles med et lån, hvor du som investor får tilbake penger gjennom rentebetalinger. Obligasjoner kan passe for deg som ønsker en lavere risiko enn aksjer, og når børsen preges av urolige tider.

Til forskjell fra aksjer, handles obligasjoner via Nordnets meglere, og handles som regel fra 1 000 000 NOK og oppover.

For å handle obligasjoner kan du kontakte vårt meglerbord på 23 33 30 23 (tast 1)

teaser - selskapsobligasjoner.png

Likviditetsfond.Dette er rentefond som investerer i kortsiktige rentebærende verdipapirer med høy likviditet og lav risiko. De investerer vanligvis i statskasseveksler, bankinnskudd, sertifikater og andre kortsiktige gjeldsinstrumenter. Pengemarkedsfond er generelt sett ansett som trygge investeringer med minimal risiko for tap av kapital.

Likviditetsfond er egnet for plassering av kortsiktig bufferkapital, og er et godt alternativ til bankenes høyrentekonto.

rentefond - teaser.png

Obligasjonsfond.Obligasjonsfond investerer hovedsakelig i obligasjoner, som er gjeldsinstrumenter utstedt av myndigheter, kommuner og selskaper. Obligasjonsfond kan ha ulike investeringsstrategier og fokusere på ulike typer obligasjoner, for eksempel statsobligasjoner, selskapsobligasjoner eller høyrenteobligasjoner (selskapsobligasjoner med høy kredittrisiko). Obligasjonsfond tilbyr potensial for inntektsgenerering og verdistigning, men de innebærer også rente- og kredittrisiko.

210422_Nordnet_04_5809 (1).jpg

Høyrentefond.Høyrentefond investerer i obligasjoner med lavere kredittrating, også kjent som "junk bonds". Disse obligasjonene utstedes av selskaper med høyere risiko for mislighold. Høyrentefond tilbyr høyere potensiell avkastning enn fond som investerer i mer investment grade obligasjoner med høy kredittverdighet, men de innebærer også høyere kredittrisiko.

teaser - renteETFer.png

Rente-ETFer.For deg som vil ha en alternativ eksponering til aksjemarkedet, finnes det et bredt utvalg av rente- ETFer. ETFer handles på en børs, på lik linje med aksjer og byr på lave forvaltningsavgifter.

For å hjelpe deg med å finne noen interessante rente-ETFer har vi samlet en toppliste med ETFer sortert på antall eiere hos Nordnet. Finn investeringsmuligheter i ETFer i vår screener.

Viktig å vite om risiko og avkastning.

Det er viktig at du er klar over at finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Selv om sparing i aksjer og fond historisk sett har gitt god avkastning over tid, er det ingen garanti for fremtidig utvikling. Det er alltid en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.