Gå til hovedinnhold

Mest populære rente-ETFer.

Rente-ETFer.

For deg som er på utkikk etter en alternativ eksponering til aksjemarkeder, finner du her et bredt spekter av rente-ETFer. Du eksponerer deg dermed mot utlån til både stater og selskaper. Jo høyere kredittrisiko et selskap har, desto mer risikabel er investeringen. Men det innebærer selvfølgelig også muligheten for høyere avkastning. Utlån til stater er normalt sett betydelig mindre risikable. For å hjelpe deg med å finne noen interessante ETFer, så har vi samlet topplister over Nordnet-kundenes favoritter.

Les mer om investeringer i ETFer.

Tre fordeler med rente-ETFer.

  • Enkel måte å få eksponering mot renter
  • Lave kostnader
  • Enkel måte å diversifisere en portefølje med stor aksjeeksponering

Mest populære rente-ETFer hos Nordnet.

Statsobligasjoner.

Generelt sett er rentemarkedet mer stabilt enn aksjemarkedet, og lån som er bundet opp mot store stabile land innebærer en tryggere utvikling.

ETF

Avgift


iShares Emerging Markets Govt Bond

0,50 %

Handle

iShares € Govt Bond 15-30yr

0,20 %

Handle

iShares $ Treasury Bond 20+yr

0,20 %

Handle

Xtrackers II Eurozone Government Bond

0,15 %

Handle

iShares Core € Govt Bond

0,09 %

Handle

iShares € Govt Bond 7-10yr

0,20 %

Handle


Selskapsobligasjoner.

Lån til selskaper medfører høyere risiko sammenlignet med stasobligasjoner, men gir også muligheten for en høyere avkastning.

ETF

Avgift


iShares Euro High Yield Corp Bond

0,50 %

Handle

iShares Global Corporate Bond

0,20 %

Handle

iShares Global Corporate Bond EUR Hedged

0,25 %

Handle

iShares Euro Corp Bond ex-Financials 1-5yr

0,20 %

Handle

iShares Core Euro Corp Bond

0,20 %

Handle

Xtrackers II EUR Corporate Bond

0,16 %

Handle

iShares USD Corp Bond

0,20 %

Handle


High yield og vekstmarkeder.

Selskaper med en lav kredittvurdering kalles for high yield. Investeringer i dette segmentet innebærer betydelig høyere risiko, men til gjengjeld muligheten for høyere avkastning. Det samme gjelder for vekstmarkeder.

ETF

Avgift


iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond

0,45 %

Handle

iShares Global High Yield Corp Bond

0,50 %

Handle

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond

0,45 %

Handle

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Bond EUR

0,50 %

Handle

iShares USD High Yield Corp Bond(dist)

0,50 %

Handle


Statsobligationer.

Rentemarkedet er generelt roligere end aktiemarkedet, og ved at låne til store stabile lande har du en mere sikker udvikling.

ETF

ÅOP


iShares Emerging Markets Govt Bond

0,50 %

Køb

iShares € Govt Bond 15-30yr

0,20 %

Køb

iShares $ Treasury Bond 20+yr

0,20 %

Køb

Xtrackers II Eurozone Government Bond

0,15 %

Køb

iShares Core € Govt Bond

0,09 %

Køb

iShares € Govt Bond 7-10yr

0,20 %

Køb


High yield og væksmarkeder.

Virksomheder, der har en lavere kreditvurdering, kaldes high yield og giver en højere rente, men til gengæld giver det en højere kreditrisiko. Det samme er gældende for væksmarkeder.

ETF

ÅOP


iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond

0,45 %

Køb

iShares Global High Yield Corp Bond

0,50 %

Køb

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond

0,45 %

Køb

iShares J.P. Morgan Emerging Markets Bond EUR

0,50 %

Køb

iShares USD High Yield Corp Bond(dist)

0,50 %

Køb


Virksomhedsobligationer.

Udlån til virksomheder udgør en højere risiko end stater, men giver også et højere afkastpotentiale.

ETF

ÅOP


iShares Euro High Yield Corp Bond

0,50 %

Køb

iShares Global Corporate Bond

0,20 %

Køb

iShares Global Corporate Bond EUR Hedged

0,25 %

Køb

iShares Euro Corp Bond ex-Financials 1-5yr

0,20 %

Køb

iShares Core Euro Corp Bond

0,20 %

Køb

Xtrackers II EUR Corporate Bond

0,16 %

Køb

iShares USD Corp Bond

0,20 %

Køb


Dette er en annonse fra J.P. Morgan Asset Management.

Research Enhanced Index Equity (ESG) ETFer.

Kombinér det beste fra aktiv og passiv forvaltning med mål om langsiktig meravkastning.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på handelssiden til fondet.