Gå til hovedinnhold

Mest populære ETFer innen land og regioner.


ETFer basert på geografi.

De siste årene har indeksfond blitt stadig mer populært. Den største årsaken til den økende populariteten er at man med indeksfond får en bred spredning over et lands eller regions største og mest stabile aksjer. I tillegg til den gode spredningen er det samtidig muligheter for meget lave forvaltningskostnader.

For å hjelpe deg finne de mest interessante landene og regionene har vi samlet noen topplister med ETFer som mange Nordnet-kunder har i porteføljene sine.

Her kan du lese mer om ETFer.

Tre fordeler med ETFer.

  • En enkel måte å få bred eksponering mot spesifikke land og regioner.

  • Lave forvaltningskostnader.

  • Kan gi deg ekstra diversifisering.


ETFer regioner.

Verden.

Invester globalt og få en bred diversifiering i globale aksjeindekser med de største selskapene i verden.

Vekstmarkeder.

Emerging markets - også kalt vekstmarkeder kan bli fremtidens vinnere. Her du kan du gjøre investeringer i regioner som India, Afrika og Sør-Amerika.

ETFer land.

Land.

Ønsker du eksponering mot et spesifikt land kan du søke frem dette i ETF-screeneren. Her er noen av de ETFene som gir eksponering mot de største aksjemarkedene.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på handelssiden til fondet.