Gå til hovedinnhold

De mest populære tema-ETFene.


ETFer basert på tema.

I stedet for å forsøke å finne individuelle aksjer, så kan det være lettere å identifisere fremtidige trender. ETFer kan være en bra måte å få eksponering mot disse. For å hjelpe deg med å finne interessante temaer har vi samlet noen topplister med ETFer som er populære blant Nordnets kunder.

Her kan du lære mer om ETFer.

ETF-screener

Tre fordeler med temabaserte-ETFer

  • Eksponer deg mot fremtidige trender

  • Lave kostnader

  • Enkel måte å diversifisere på


De mest populære tema-ETFene hos Nordnet.

Dette må du vite om risiko og avkastning.

Husk at historisk og simulert historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, verdipapirets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Dersom du investerer i fond bør du før du investerer lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på handelssiden til fondet.