Gå til hovedinnhold

The

Re:turn

Initiative.

Sparere som gjør en forskjell.
For en bærekraftig fremtid.


Re:turn er et initiativ fra vår side for å bidra til en litt lysere fremtid. Målet er å gi noe tilbake og støtte organisasjoner som jobber med å finne løsninger på miljø- eller klimautfordringer. Det er et bevis på at alle kan gjøre noe. At vi alle kan bidra og gjøre en forskjell.

return_initiative_forest.jpeg
return_presentation_lime_1200x628_NO.jpg

Avstemmingen er avsluttet.

I februar gjennomførte vi en avstemning blant dere kunder om hvordan pengene skal fordeles mellom de deltakende organisasjonene. Resultatet av den norske avstemningen ble:

  • EAT: 11,7 % av stemmene

  • Hold Norge Rent: 66,4 % av stemmene

  • ZERO: 21,9 % av stemmene


I løpet av fjerde kvartal gjorde våre norske kunder totalt 2 636 300 handler, som betyr at bidraget til organisasjonene blir 263 630 SEK. Pengene blir fordelt på organisasjonene i henhold til fordelingen av antall stemmer. Totalt for alle fire landene vil utbetalingen være i overkant av 1,2 millioner SEK.

Kandidatene.

Section return EAT

EAT.

EAT er en forskningsbasert organisasjon og global drivkraft som jobber for rettferdige, sunne og bærekraftige matsystemer for mennesker og planeten.

Mer om EAT (ekstern lenke)

Section return HNR

Hold Norge Rent.

Hold Norge Rent er en organisasjon som jobber mot marin og annen forsøpling. Vi jobber med forebygging og opprydding, og vi arrangerer Strandryddeuka.

Mer om Hold Norge Rent (ekstern lenke)

Section return ZERO

ZERO.

ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon med én oppdragsgiver: klimasaken. Vi jobber for å fremme praktiske og rettferdige løsninger på klimakrisen.

Mer om ZERO (ekstern lenke)

Donasjonen.

Sammen med vår største eier, Öhmangruppen, donerer vi 0,10 SEK for hver handel som gjøres av kundene på plattformen vår i løpet av 2022. Med samme modell basert på antall handler i 2021, ville den totale donasjonen vært 7,2 millioner SEK.

Donasjonene baseres på antall handler i hvert land. Utbetalingene blir fordelt på hver organisasjon basert på andelen stemmer. Donasjonene vil bli gjort kvartalsvis basert på forrige kvartals antall handler.

Ofte stilte spørsmål.