Gå til hovedinnhold
29 550 resultat

Vi vil minne om at disse produktene ikke er for alle. De er komplekse og krever god forståelse av det underliggende markedet, samt produktenes spesifikke vilkår og egenskaper. Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi, og det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.
Retning
Underliggende
Kjøp
Selg
Long
Bayerische Motoren Werke AG
25,66
25,66
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Bayerische Motoren Werke AG
32,72
32,72
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Bayerische Motoren Werke AG
35,08
35,08
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Bayerische Motoren Werke AG
44,46
44,46
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Bayerische Motoren Werke AG
39,76
39,76
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
BioNTech ADR
86,66
86,66
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
BioNTech ADR
81,26
81,26
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
BioNTech ADR
75,20
75,20
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
BioNTech ADR
69,79
69,79
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
BioNTech ADR
64,41
64,41
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
BioNTech ADR
59,16
59,16
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
BioNTech ADR
92,45
92,45
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Wti Fu
27,03
27,03
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Wti Fu
29,26
29,26
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Wti Fu
31,29
31,29
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Wti Fu
33,52
33,52
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Wti Fu
35,73
35,73
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Wti Fu
11,57
11,57
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Wti Fu
13,86
13,86
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Wti Fu
16,14
16,14
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Wti Fu
20,64
20,64
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Wti Fu
22,54
22,54
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Wti Fu
24,79
24,79
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Wti Fu
18,04
18,04
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Olje
14,20
14,20
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Olje
16,42
16,42
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Olje
18,71
18,71
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Olje
20,94
20,94
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Olje
23,09
23,09
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Olje
25,32
25,32
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Olje
27,54
27,54
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
30,62
30,62
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
33,33
33,33
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
27,61
27,61
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
25,06
25,06
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
21,98
21,98
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
18,79
18,79
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
36,53
36,53
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
40,93
40,93
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
38,72
38,72
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
45,32
45,32
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
43,12
43,12
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
47,51
47,51
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
50,22
50,22
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
52,35
52,35
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
56,46
56,46
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
62,71
62,71
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
60,59
60,59
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
64,82
64,82
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
66,92
66,92
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
71,16
71,16
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
69,04
69,04
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
77,23
77,23
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
75,18
75,18
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
81,32
81,32
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
79,27
79,27
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
83,32
83,32
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
89,41
89,41
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
87,34
87,34
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
91,16
91,16
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
93,16
93,16
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
93,38
93,38
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
97,33
97,33
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
101,42
101,42
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
99,37
99,37
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
105,49
105,49
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
103,44
103,44
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
109,52
109,52
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
111,48
111,48
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
113,50
113,50
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
119,60
119,60
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
121,58
121,58
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
117,56
117,56
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
115,56
115,56
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
123,58
123,58
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
131,51
131,51
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
129,51
129,51
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
127,50
127,50
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
133,52
133,52
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
125,50
125,50
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
135,52
135,52
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
137,50
137,50
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
145,48
145,48
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
147,48
147,48
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
143,48
143,48
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
151,42
151,42
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
141,40
141,40
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
153,42
153,42
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
155,43
155,43
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
157,43
157,43
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Coinbase Global A
159,43
159,43
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Olje
2,92
2,92
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Olje
0,62
0,62
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
Olje
5,20
5,20
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
DAX Index
9 063,49
9 063,49
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
DAX Index
9 177,21
9 177,21
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
DAX Index
9 120,35
9 120,35
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
DAX Index
9 234,07
9 234,07
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR
Long
DAX Index
9 290,94
9 290,94
0,0000
0,0000
0,0000
0 EUR