Sissener Canopus R

Alt - Long/Short aksjer - Global
Utvikling 1 år+ 18.9 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (21.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
298.43 NOK
Dagens kursendring
- 0.43 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
80 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
20 %
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
2.18 %
Løpende kostnader
2.18 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.75 %
- Returprovisjon
0.3 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Si
Sissener Canopus R

Sissener Canopus er et absolutt avkastningsfond med fleksibilitet og et fornuftig avkastningskrav i bunnen. Det betyr at vi søker å maksimere avkastningen over tid og har fleksibilitet til å plassere i bankinnskudd, derivater, obligasjoner og aksjer for å optimere fondets avkastning med en balansert risiko. Fondet tilpasser seg en dynamisk markedsutvikling, med målsetning om å skape god avkastning for investorene. Fondet vil investere i store, likvide selskaper med solid balanse, forutsigbar kontant- strøm og god selskapsstyring. Primærkompetansen er norske og nordiske markeder i tillegg til internasjonale energiaksjer. Mandatet åpner for eksponering til OECD land.

ISIN
LU0694231910
Kategori
Alt - Long/Short aksjer - Global
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
30. april 2012
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Jan Petter Sissener
Forvaltet fondet siden
30. april 2012
Sissener ASHaakons VIIs Gate 10161 Oslo
+4723115260http://www.sissener.no
Aksjer
91.7 %
Øvrig
4.2 %
Lang rente
2.7 %
Kort rente
1.4 %

Største regioner

Europa ex. Euro 69.1 %
Storbritannia 11.3 %
Eurosonen 10.3 %
USA 7.4 %

Største bransjer

Finans
19.4 %
Teknologi
16.7 %
Industri
15.4 %
Olje & Gass
9.8 %
Forbruksvarer
9.2 %
Verktøy
8.2 %
Siem Industries INC 2.25%
3.7 %
Crayon Group Holding
3.4 %
SCOT & STHN ENERGY
3.4 %
EDP-ENERGIAS SA
3.2 %
Schibsted ser. B
3.1 %