UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc

Kina
Utvikling 1 år+ 10.24 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (15.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1485.02 USD
Dagens kursendring
+ 0.15 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.4 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.87 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
75 %
UB
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc

Fondet investerer primært i større selskaper i Hongkong. Selskapenes relative vekt avgjøres bl.a. av: strategisk orientering, markedsposisjon, ledelsens kvalitet, inntjeningens soliditet, vekstpotensial og forbedringen av aksjonærenes verdier- Diversifisering oppnås via en blanding av sektorer og tilbyr derfor investoren en optimert risiko-/avkastningsprofil.- Investeringsmålet er å gi resultater som står i forhold til sammenligningsgrunnlagets resultat.

ISIN
LU0067412154
Kategori
Kina
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
15. november 1996
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Bin Shi
Forvaltet fondet siden
5. juni 2010
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 LuxembourgL-1855 Luxembourg
+352-441 0101http://www.ubs.com/funds
Aksjer
93.0 %
Kort rente
7.0 %

Største regioner

Asia Emerging 87.5 %
Asia 12.5 %

Største bransjer

Finans
28.7 %
Forbruksvarer
25.6 %
Teknologi
15.7 %
Konsumentvarer
12.0 %
Helsevern
7.3 %
Eiendom
6.7 %
TAL Education Group
9.7 %
Tencent Holdings Ltd
9.4 %
Alibaba Group Holding Limited
9.3 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
9.0 %
Kweichow Moutai Co Ltd
5.1 %
China Merchants Bank Co Ltd Class H
5.0 %
AIA Group Ltd
3.3 %
Shenzhen International Holdings Ltd
3.2 %
Wuliangye Yibin Co Ltd
3.1 %
Yihai International Holdings Ltd
2.5 %