Storebrand Global ESG A

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 9.22 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (22.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
1237.97 NOK
Dagens kursendring
+ 0.49 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.4 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.4 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
St
Storebrand Global ESG A

Storebrand Global ESG er et indeksnært globalt aksjefond som investerer bredt innenfor ulike bransjer i utviklede markeder. Utvelgelsen av selskaper optimeres basert på Storebrand sin egen modell for bærekraftsrating. I modellen gis selskaper karakter basert på hvor godt selskapet er posisjonert for globale trender, bærekraftig drift og finansiell stabilitet. Fondet følger konsernets standard for bærekraftige investeringer som , blant annet, innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som bryter med menneskerettigheter, arbeideres rettigheter, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klase– og atomvåpen), tobakk og selskaper som skårer lavt på bærekraft. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World NTR. For mer informasjon, se fondets prospekt.

ISIN
NO0010798101
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
13. september 2017
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Henrik Wold Nilsen
Forvaltet fondet siden
13. september 2017
Storebrand Asset Management ASProfessor Kohts vei 91327 Lysaker
+47 (0) 22 31 50 50http://www.storebrand.no/fondene
Aksjer
99.3 %
Kort rente
0.7 %

Største regioner

USA 61.0 %
Eurosonen 9.9 %
Japan 7.9 %
Storbritannia 6.6 %

Største bransjer

Teknologi
18.3 %
Finans
17.3 %
Helsevern
12.2 %
Konsumentvarer
11.8 %
Industri
10.4 %
Forbruksvarer
8.6 %