Gå til hovedinnhold
Populære filter
Populære filter
32 resultat
32 resultat

Vi vil minne om at disse produktene ikke er for alle. De er komplekse og krever god forståelse av det underliggende markedet, samt produktenes spesifikke vilkår og egenskaper. Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi, og det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.
KjøpSelg
Retning
Underliggende
Kjøp
Selg
Short
Nordea Bank Abp
3
-
0,00
0,00
2 006 DKK
Short
Nordea Bank Abp
1
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
1
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
1
-
0,00
0,00
0 DKK
Short
Nordea Bank Abp
2
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
2
-
0,00
0,00
0 DKK
Short
Nordea Bank Abp
2
-
0,00
0,00
0 DKK
Short
Nordea Bank Abp
3
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
3
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
3
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
3
-
0,00
0,00
0 DKK
Short
Nordea Bank Abp
3
-
0,00
0,00
0 DKK
Short
Nordea Bank Abp
4
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
4
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
4
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
4
-
0,00
0,00
0 DKK
Short
Nordea Bank Abp
5
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
5
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
5
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
5
-
0,00
0,00
0 DKK
Short
Nordea Bank Abp
8
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
8
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
8
-
0,00
0,00
0 SEK
Short
Nordea Bank Abp
3
-
0,00
0,00
1 850 EUR
Short
Nordea Bank Abp
4
-
0,00
0,00
1 250 EUR
Short
Nordea Bank Abp
2
-
0,00
0,00
246 EUR
Short
Nordea Bank Abp
1
-
0,00
0,00
0 EUR
Short
Nordea Bank Abp
2
-
0,00
0,00
0 EUR
Short
Nordea Bank Abp
3
-
0,00
0,00
0 EUR
Short
Nordea Bank Abp
4
-
0,00
0,00
0 EUR
Short
Nordea Bank Abp
5
-
0,00
0,00
0 EUR
Short
Nordea Bank Abp
5
-
0,00
0,00
0 EUR
Vis
av 32 resultat