Gå til hovedinnhold

Våre produkter.

Bull & Bear.

Bull i oppgang, Bear i nedgang.

Investorer har ofte ulikt syn på hvordan markedet vil bevege seg fremover. Noen tror at en aksje, indeks eller råvare skal stige, andre tror at den skal falle. En del tror på kraftige bevegelser, mens andre tror de vil være små. Hvor mye risiko vi er villig til å ta varierer også fra person til person.

For å etterkomme alles ønsker tilbyr vi Bull & Bear med alt fra to til 20 ganger daglig gearing. Vi tilbyr også Bull & Bear uten gearing. Bull-produkter er for deg som tror på oppgang, mens Bear-produkter passer deg som tror det underliggende instrumentet skal falle i pris.

Når du vurderer hvilke Bull- eller Bear-produkter som passer best for deg, er det viktig at du tenker på hvordan gearing påvirker gevinst og tap. Jo høyere gearing du velger, desto større gevinst kan du oppnå. Samtidig blir tapet ditt større ved motsatt utvikling, jo større gearing du har, desto større er risiko for store tap. Tapet kan være hele det investerte beløpet. Bull & Bear passer for erfarne investorer som kan tenke seg en investering med høy risiko.

Bull & Bear er komplekse verdipapir. Før du kjøper bør du sette deg inn i hvordan de fungerer. Du kan lese mer informasjon som er viktig om Bull & Bear i lenken nedenfor.

Hva er et underliggende instrument?

Hvert Bull & Bear-sertifikat er knyttet til et underliggende instrument. Eksempler på underliggende instrumenter kan være gull, olje, en aksje eller en indeks. Prisen på sertifikatet står i forhold til hvordan prisen på det underliggende utvikler seg. Hvis gullprisen for eksempel utvikler seg positivt, vil et Bull-sertifikat med gull som underliggende stige i verdi, mens et Bear-sertifikat vil falle i verdi.

Hvordan fungerer gearingen?

Handel med Bull & Bear-sertifikater kan gjennomføres både med og uten gearing. Hvis du velger et produkt med gearing, vil utviklingen av Bull & Bear-sertifikatets underliggende multipliseres. Det er viktig å være klar over at gearingen i Bull & Bear-sertifikater regnes ut på daglig basis. Over tid vil avkastningen fra et Bull & Bear-sertifikat ikke nødvendigvis bli hele periodens avkastning multiplisert med valgt gearing. I stedet blir den regnet ut fra summen av de daglige endringene i løpet av perioden.

Slik tyder du tickeren.

Hver Bull & Bear har en egen ticker på børsen. Eksempel: BULL OMX X5 NORDNET. BULL viser at du tjener penger hvis underliggende stiger i verdi. OMX viser at verdipapiret er knyttet til OMXS30™-indeksens utvikling. X5 viser at den har fem ganger daglig gearing-effekt. NORDNET viser at produktet tilbys av Nordnet Bank.

Hvor lang er løpetiden til et Bull & Bear-sertifikat?

Bull & Bear-sertifikater har ingen fastsatt sluttdato, men er såkalt «open-ended». Det betyr at de løper helt til utstederen velger å avnotere verdipapiret (fjerne det fra børsen). Du bestemmer selv om du vil beholde plasseringen i noen minutter, i én dag eller i flere år. Når spreaden mellom kjøps- og salgskursen blir urimelig stor, vil utstederen normalt velge å avnotere verdipapiret.

Skatt.

For derivater, opsjoner og ETN'er der underliggene objekt er aksjer og/eller indekser, skattlegges gevinst som kapitalinntekt med 22 prosent i 2020 for privatpersoner. Tap er fradragsberettiget med samme sats. Dette er kun generelle opplysninger. Trenger du rådgivning eller vil du vite mer om hvilke skatteregler som gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med en skatterådgiver eller revisor.

Hva slags kontotyper kan jeg handle med?

Hos Nordnet kan du handle Bull & Bear-sertifikater på Aksje- og fondskonto.

Slik handler du.

Nordnets Bull & Bear-sertifikat er børsnoterte verdipapirer og handles på samme måte som aksjer. Utstederen av verdipapiret sørger for at det finnes både kjøps- og salgskurser i Bull & Bear-sertifikatene. Det gjør at du når som helst kan kjøpe og selge dem (i børsens åpningstider).

Bull & Bear-sertifikater handles per stykk, og det minste antallet du kan kjøpe, er ett sertifikat. For eksempel vil et sertifikat med en pris på kr 100 medføre en plassering på nøyaktig kr 100. Et kjøp av 1000 sertifikater vil da medføre en plassering på kr 100 000.

Når kan jeg handle?

Nordnets Bull & Bear-sertifikater handles på Oslo Børs og First North Sverige/Danmark/Finland. Sertifikatene kan omsettes på alle virkedager som angitt nedenfor:

Markedsplass

Handelstider

Oslo Børs (bull & bear)

09.00 - 16.20

First North Sverige

08.15 - 20:00

First North Danmark

08.15 - 20:00

First North Finland

08.15 - 20:00

Bull & Bear-sertifikater med underliggende som omsettes på markedsplasser med andre åpningstider, for eksempel amerikanske verdipapirer, handles normalt mellom klokken 15.30 og 22.00, norsk tid. Rebalanseringstidspunktet for amerikanske aksjer, indekser og råvarer skjer klokken 20.00. På nordiske aksjer og indekser skjer rebalanseringen etter stengetid. Det betyr at verdien av en investering kan påvirkes til tider da du ikke kan avslutte en eventuell posisjon.

Se fullstendig oversikt her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Mini Futures.

Long i oppgang, Short i nedgang.

Mini Futures gjør det mulig å investere uansett om du tror at en aksje, råvare eller indeks skal stige eller falle. Mini Futures innebærer høy risiko, men har tilsvarende stor oppside.

Mini Futures er børsnoterte verdipapirer som følger verdien på et underliggende instrument eller aktiva.

Verdien til en Mini Future beveger seg like mye i kroner og øre som det underliggende instrumentet det er koblet til. Men, siden det kreves mindre penger for å få samme eksponering i en Mini Future, sammenlignet med å kjøpe det underliggende instrumentet, vil den prosentuelle verdiendringen i en Mini Future normalt være betydelig høyere enn den prosentuelle endringen i det underliggende instrumentet. Verdiendringen gir en gearing-effekt, hvilke innebærer både en høyere avkastningsmulighet og større risiko.

Siden Mini Futures ikke har noen rebaliseringseffekt, egner disse produktene seg bedre til å eies over tid sammenlignet med for eksempel et Bull- eller Bear-produkt. Mini Futures kan derfor med fordel brukes ved både kort- og langsiktig handel. Mini Futures er egnet for erfarne og aktive investorer som er villige til å ta høy risiko. Verdien av en Mini Future kan aldri være lavere enn 0. Det betyr at du aldri kan tape mer enn beløpet du investerer.

Mini Futures er komplekse verdipapir. Før du handler disse bør du derfor sette deg inn i hvordan de fungerer. I lenken nedenfor kan du lese alt du trenger å vite om våre Mini Futures.

Hva er et underliggende instrument?

Hver Mini Future er knyttet til et underliggende instrument. Eksempler på underliggende instrumenter kan være gull, olje, en aksje eller en indeks. Prisen på en Mini Future er direkte knyttet til hvordan prisen på det underliggende utvikler seg. Hvis gullprisen for eksempel utvikler seg positivt, vil en Mini Long med gull som underliggende stige i verdi, mens en Mini Short vil falle i verdi.

Hvordan fungerer gearingen?

En Mini Future på en aksje beveger seg i prinsippet like mye som selve aksjen i kroner og ører. Men siden Mini Futures kjøpes til en betydelig lavere kurs enn aksjen, vil de endre seg prosentvis mer enn aksjen, både opp og ned. En plassering i Mini Futures gir med andre ord en forsterket virkning, en gearing-effekt, sammenlignet med en direkte plassering i underliggende.

Stop loss-nivået er til beskyttelse.

Hver Mini Future har en innebygd beskyttelse, en såkalt stop loss. Hvis kursen på det underliggende når eller passerer stop loss-nivået, forfaller Mini Futuren, og det regnes ut en restverdi.

Hvis kursen på underliggende når eller passerer stop loss-nivået, vil utstederen avvikle posisjonen av underliggende og regne ut en restverdi. Restverdiens størrelse kan variere og er avhengig av hvilket nivå utstederen klarer å selge eller kjøpe underliggende til. I verste fall settes restverdien til null. Du kan aldri tape mer enn beløpet du har investert.

På siden over knockede produkter kan du se hvilke produkter som har nådd stop loss-nivået.

Buy-back.

Når en Mini Future forfaller, kan Nordea som utsteder i enkelte tilfeller sette en kjøpskurs som innehaverne kan selge til. Kjøpskursen tilsvarer den beregnede restverdien. Dette gir de resterende innehaverne anledning til å selge beholdningen umiddelbart, uten å måtte vente på at pengene utbetales til kontoen deres (noe som normalt tar ti bankdager). Merk at denne muligheten er begrenset til børsens stengetid samme dag som Mini Futuren forfaller, og påfølgende bankdag.

På siden over forfalte produkter kan du se hvilke dato en eventuell restverdi antas å bli utbetalt.

Hva slags kontotyper kan jeg handle med?

Hos Nordnet kan du handle med Mini Futures fra Aksje- og fondskonto.

Slik handler du.

Nordnets Mini Futures er børsnoterte verdipapirer og handles på samme måte som aksjer. Utstederen av verdipapiret sørger for at det finnes både kjøps- og salgskurser i markedet. Det gjør at du når som helst kan kjøpe og selge dem (i børsens åpningstider).

Mini Futures omsettes per stykk. Hvis en Mini Long for eksempel koster 100 kroner, vil et kjøp av 1000 Mini Longs bety at du må betale 100 000 kroner.

Skatt.

For derivater, opsjoner og ETN'er der underliggene objekt er aksjer og/eller indekser, skattlegges gevinst som kapitalinntekt med 22 prosent i 2020 for privatpersoner. Tap er fradragsberettiget med samme sats. Dette er kun generelle opplysninger. Trenger du rådgivning eller vil du vite mer om hvilke skatteregler som gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med en skatterådgiver eller revisor.

Slik tyder du tickeren.

Hver Mini Long og Mini Short har en egen ticker på børsen. Eksempel:

MINI L VOLVO NORDNET 4

MINI L viser at du tjener penger hvis underliggende stiger i verdi (long). VOLVO viser at verdipapiret er knyttet til Volvo-aksjens utvikling. NORDNET viser at produktet tilbys av Nordnet Bank. 4 er et løpenummer som brukes for å skille ulike Mini Futures fra hverandre.

Ingen sluttdag.

Mini Futures har ingen fastsatt sluttdato, noe som betyr at de løper helt til instrumentet når eller passerer sitt stop loss-nivå (forfaller).

Når kan jeg handle?

Våre Mini Futures handles på First North Norge/Sverige/Danmark/Finland. Mini Futures omsettes på alle virkedager som angitt nedenfor:

Markedsplass

Handelstider

First North Norge

08.15 - 20:00

First North Sverige

08.15 - 20:00

First North Danmark

08.15 - 20:00

First North Finland

08.15 - 20:00

Mini Futures med underliggende som omsettes på markedsplasser med andre åpningstider, for eksempel amerikanske verdipapirer, handles normalt mellom klokken 15.30 og 22.00, norsk tid. Det betyr at verdien av en investering kan påvirkes til tider da du ikke kan avslutte en eventuell posisjon.

Se fullstendig oversikt her.lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

Unlimited Turbos.

Mulighet for høy gearing.

Gearing innebærer at du får en større prosentuell prisbevegelse med en Unlimited Turbo sammenlignet med prisbevegelsen i det underliggende instrumentet. Gearing-effekten gjør at det kreves et mindre beløp for å få samme eksponering som om du hadde kjøpt en aksje eller en aksjeindeks direkte. For at du skal kunne velge hvor stor risiko du ønsker i porteføljen din, tilbyr vi flere forskjellige Unlimited Turbos på de samme underliggende aksjene, indeksene og råvarene, med ulik gearing.

Høy gearing innebærer høy risiko og en Unlimited Turbo med lav gearing har lavere risiko. Om det underliggende instrumentet har negativ utvikling og en Unlimited Turbo når sitt stop loss-nivå avbrytes handelen automatisk (det skjer en såkalt knock-out). Unlimited Turbos skiller seg fra Mini Futures ved at om en Unlimited Turbo knockes taper du hele ditt investerte beløp.

Hvordan fungerer gearingen?

En Mini Future på en aksje beveger seg i prinsippet like mye som selve aksjen i kroner og ører. Men siden Turboen kjøpes til en betydelig lavere kurs enn aksjen, vil Turboen endre seg prosentvis mer enn aksjen, både opp og ned. En plassering i Turbo gir med andre ord en forsterket virkning, en gearing-effekt, sammenliknet med en direkte plassering i det underliggende instrumentet. Hvis du for eksempel har en gearing på 5, og prisen på det underliggende instrumentet øker med 1 %, betyr det at en Turbo Long vil stige med 5 %, samtidig som en Turbo Short vil synke med -5 %.

På hvilket nivå vil produktet forfalle?

Hver Turbo har en innebygd beskyttelse, en såkalt stop loss, som gjør at du aldri kan tape mer enn kapitalen du har investert. Hvis kursen på det underliggende instrumentet når eller passerer stoplossnivået, forfaller Turboen. Merk at restverdien for en Turbo alltid er 0 NOK.

Ingen sluttdag.

Turboer har ingen fastsatt sluttdato, noe som betyr at de løper helt til instrumentet når eller passerer sitt stoplossnivå og forfaller.

Skatt.

For derivater, opsjoner og ETN'er der underliggene objekt er aksjer og/eller indekser, skattlegges gevinst som kapitalinntekt med 22 prosent i 2020 for privatpersoner. Tap er fradragsberettiget med samme sats. Dette er kun generelle opplysninger. Trenger du rådgivning eller vil du vite mer om hvilke skatteregler som gjelder anbefaler vi deg å ta kontakt med en skatterådgiver eller revisor.

Når kan jeg handle?

Nordnets Unlimited Turbos handles på First North Sverige og First North Finland. Sertifikatene kan omsettes på alle virkedager som angitt nedenfor:

Marknadsplats

Handelstider

First North Sverige

08.15 - 20:00

First North Finland

08.15 - 20:00

Turboer med underliggende instrumenter som omsettes på markedsplasser med andre åpningstider, for eksempel amerikanske verdipapirer, handles normalt mellom kl. 15.30 og 22.00 norsk tid. Det betyr at verdien av en investering kan påvirkes til tider da man ikke kan avslutte en eventuell posisjon.

Hva slags kontotyper kan jeg handle med?

Hos Nordnet kan du handle med Turboer fra Aksje- og fondskonto.

Slik handler du.

Unlimited Turbos er børsnoterte verdipapirer og handles på samme måte som aksjer. Utstederen av verdipapiret sørger for at det finnes kjøps- og salgskurser i markedet. Det gjør at du når som helst kan kjøpe og selge dem (i børsens åpningstider).

Våre Turboer omsettes per stykk. Hvis en Turbo Long for eksempel koster 100 kroner, vil et kjøp av 1000 Turbo Longs bety at du må betale 100 000 kroner.

Risiko.

Kjenn risikoen før du investerer.

Produktene som beskrives på denne siden passer ikke for alle investorer. Alle produktene er kompliserte og krever god forståelse av det underliggende markedet og produktenes vilkår og egenskaper. Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risiko og kan både øke og minke i verdi. Med et gearet produkt er det risiko for at du taper hele det investerte beløpet.

Ved å investere i børsnoterte produkter i Nordnet Markets tar du kredittrisiko mot Nordea Bank AB (publ). Nordeas kredittrating er i skrivende stund AA- med "negativ outlook" ifølge Standard & Poor’s, og Aa3 ifølge Moody’s. Merk at ratingen kan endre seg. Du kan lese mer om dette på www.standardandpoors.com og www.moodys.com.

Investerer du i disse produktene er det en risiko for at du taper hele det investerte beløpet. Det er viktig at du setter deg inn i hvordan finansieringen av børsnoterte produkter fungerer. Merk at det kan være tidspunkter der det er vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge verdipapirene. Dette kalles likviditetsrisiko. Dette kan for eksempel oppstå hvis underliggende verdipapir er vanskelig å prissette, ved store kursendringer i markedet eller avbrudd som påvirker handelen. Det er også valutarisiko forbundet med de produktene der underliggende handles i en utenlandsk valuta.

En investering i disse produktene har også en markedsrisiko som innebærer at hvis underliggende beveger seg motsatt vei i forhold til din markedseksponering, kan investeringen falle på kort tid eller bli verdiløs. Jo høyere gearing, desto høyere risiko. Informasjonen på denne siden omfatter ikke alle risikoene forbundet med handel i børsnoterte produkter. Du som investor er ansvarlig for å sette deg inn i samtlige risikofaktorer forbundet med produktene. Denne informasjonen finner du i grunnprospektet og i de endelige vilkårene på Nordeas hjemmesidelenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Verken Nordea Bank AB (publ), eller noen av deres datterselskaper er ansvarlige for innholdet på denne og/eller andre nettsider tilhørende Nordnet AB. Innholdet på denne siden er heller ikke rettet mot personer bosatt i USA eller andre jurisdiksjoner som ikke er tillatt i følge Grunnprospektet og de endelige vilkårene. Informasjonen på denne siden skal ikke oppfattes som finansiell rådgivning basert på hver enkelt investors individuelle forutsetninger. Nordnet AB er ikke ansvarlig for informasjonen utstederen gir.