Gå til hovedinnhold

Våre produkter.


Bull & Bear.

Bull i oppgang, Bear i nedgang.

Investorer har ofte ulikt syn på hvordan markedet vil bevege seg fremover. Noen tror at en aksje, indeks eller råvare skal stige, andre tror at den skal falle. En del tror på kraftige bevegelser, mens andre tror de vil være små. Hvor mye risiko vi er villig til å ta varierer også fra person til person.

For å etterkomme alles ønsker tilbyr vi Bull & Bear med alt fra to til 20 ganger daglig gearing. Vi tilbyr også Bull & Bear uten gearing. Bull-produkter er for deg som tror på oppgang, mens Bear-produkter passer deg som tror det underliggende instrumentet skal falle i pris.

Bull & Bear produktblad

Våre Bull & Bear-produkter

Når du vurderer hvilke Bull- eller Bear-produkter som passer best for deg, er det viktig at du tenker på hvordan gearing påvirker gevinst og tap. Jo høyere gearing du velger, desto større gevinst kan du oppnå. Samtidig blir tapet ditt større ved motsatt utvikling, jo større gearing du har, desto større er risiko for store tap. Tapet kan være hele det investerte beløpet. Bull & Bear passer for erfarne investorer som kan tenke seg en investering med høy risiko.

Bull & Bear er komplekse verdipapir. Før du kjøper bør du sette deg inn i hvordan de fungerer. Du kan lese mer informasjon som er viktig om Bull & Bear i lenken nedenfor.

Spørsmål og svar

Mini Futures.

Mini Futures gjør det mulig å investere uansett om du tror at en aksje, råvare eller indeks skal stige eller falle. Mini Futures innebærer høy risiko, men har tilsvarende stor oppside.

Mini Futures er børsnoterte verdipapirer som følger verdien på et underliggende instrument eller aktiva.

Verdien til en Mini Future beveger seg like mye i kroner og øre som det underliggende instrumentet det er koblet til. Men, siden det kreves mindre penger for å få samme eksponering i en Mini Future, sammenlignet med å kjøpe det underliggende instrumentet, vil den prosentuelle verdiendringen i en Mini Future normalt være betydelig høyere enn den prosentuelle endringen i det underliggende instrumentet. Verdiendringen gir en gearing-effekt, hvilke innebærer både en høyere avkastningsmulighet og større risiko.

Mini Futures produktblad

Våre Mini Futures

Siden Mini Futures ikke har noen rebaliseringseffekt, egner disse produktene seg bedre til å eies over tid sammenlignet med for eksempel et Bull- eller Bear-produkt. Mini Futures kan derfor med fordel brukes ved både kort- og langsiktig handel. Mini Futures er egnet for erfarne og aktive investorer som er villige til å ta høy risiko. Verdien av en Mini Future kan aldri være lavere enn 0. Det betyr at du aldri kan tape mer enn beløpet du investerer.

Mini Futures er komplekse verdipapir. Før du handler disse bør du derfor sette deg inn i hvordan de fungerer. I lenken nedenfor kan du lese alt du trenger å vite om våre Mini Futures.

Spørsmål og svar

Risiko.

Kjenn risikoen før du investerer.

Produktene som beskrives på denne siden passer ikke for alle investorer. Alle produktene er kompliserte og krever god forståelse av det underliggende markedet og produktenes vilkår og egenskaper. Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risiko og kan både øke og minke i verdi. Med et gearet produkt er det risiko for at du taper hele det investerte beløpet.

Ved å investere i børsnoterte produkter i Nordnet Markets tar du kredittrisiko mot Nordea Bank AB (publ). Nordeas kredittrating er i skrivende stund AA- med "negativ outlook" ifølge Standard & Poor’s, og Aa3 ifølge Moody’s. Merk at ratingen kan endre seg. Du kan lese mer om dette på www.standardandpoors.com og www.moodys.com.

Investerer du i disse produktene er det en risiko for at du taper hele det investerte beløpet. Det er viktig at du setter deg inn i hvordan finansieringen av børsnoterte produkter fungerer. Merk at det kan være tidspunkter der det er vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge verdipapirene. Dette kalles likviditetsrisiko. Dette kan for eksempel oppstå hvis underliggende verdipapir er vanskelig å prissette, ved store kursendringer i markedet eller avbrudd som påvirker handelen.

Det er også valutarisiko forbundet med de produktene der underliggende handles i en utenlandsk valuta.

En investering i disse produktene har også en markedsrisiko som innebærer at hvis underliggende beveger seg motsatt vei i forhold til din markedseksponering, kan investeringen falle på kort tid eller bli verdiløs. Jo høyere gearing, desto høyere risiko. Informasjonen på denne siden omfatter ikke alle risikoene forbundet med handel i børsnoterte produkter. Du som investor er ansvarlig for å sette deg inn i samtlige risikofaktorer forbundet med produktene. Denne informasjonen finner du i grunnprospektet og i de endelige vilkårene på Nordeas hjemmeside.

Verken Nordea Bank AB (publ), eller noen av deres datterselskaper er ansvarlige for innholdet på denne og/eller andre nettsider tilhørende Nordnet AB. Innholdet på denne siden er heller ikke rettet mot personer bosatt i USA eller andre jurisdiksjoner som ikke er tillatt i følge Grunnprospektet og de endelige vilkårene. Informasjonen på denne siden skal ikke oppfattes som finansiell rådgivning basert på hver enkelt investors individuelle forutsetninger. Nordnet AB er ikke ansvarlig for informasjonen utstederen gir.