Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva skjer med IPS når jeg dør?

Sparepengene i en IPS utbetales årlig som en barnepensjon så lenge pengene rekker eller frem til barnet fyller 21 år. Barnepensjonen er på 1G i året. Hvis du ikke har barn vil ektefelle, registrert partner eller samboer få utbetalt pengene som pensjon over 10 år etter din død. Har du ikke barn, ektefelle, registrert partner eller samboer, betales pengene ut som et engangsbeløp til dødsboet.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake