Gå til hovedinnhold

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvor finner jeg og hva viser Årsoppgaven?

Du finner årsoppgaven din under "Mine sider" og "Årsoppgave".

Årsoppgaven brukes til å kontrollere den ferdigutfylte skattemeldingen din. Du finner årsoppgavene dine når du er innlogget på nordnet.no på siden Årsoppgave under menypunktet mine sider.

  • Aksjesparekonto: Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger eller avsluttet kontoen må du kontrollere gevinst/fradragsberettiget beløp opp mot skattemeldingen.
  • Aksje- og fondskonto: Årsoppgaven viser realisasjonsoversikt, rentekostnader og renteinntekter fra det aktuelle inntektsåret, beholdning av verdipapirer med markedsverdi og saldo per 31.12.
  • Investeringskonto Zero: Årsoppgaven inneholder kontoverdi, innskudd og uttak. Har du tatt ut penger må du kontrollere gevinst/fradragsberettiget beløp opp mot skattemeldingen.
  • IPS, IPA og Pensjonskapitalbevis: Årsoppgaven viser verdi, innskudd (kun pensjonskapitalbevis) og eventuelle utbetalinger.
  • Sparekonto: Årsoppgaven inneholder renteinntekter fra aktuelt inntektsår og saldo.

Det står med fet skrift og store bokstaver hvilke poster du må kontrollere i skattemeldingen din.

Svarte dette på spørsmålet ditt?

Tilbake