Månedens aksjetips

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

April ble også en litt svak måned i det norske aksjemarkedet med aksjene ned rundt 1,3 % justert for utbetalt utbytte i måneden. Måneden var preget av kursutslag for enkeltaksjer, men få klare tendenser for sektorer. Det største kursutslaget kom i Statoil Fuel&Retail som steg nesten 50% p.g.a. et bud på selskapet. Finansaksjene var med unntak av Gjensidige Forsikring blant taperne. DNB  kom med skuffende resultater for 1. kvartal, og den endte som en av de store taperne i april med et fall på rundt 13% (justert for utbytte). Storebrand falt også over 10 %. Fiskeaksjene viste en blandet utvikling, med en meget pen oppgang for Morpol og Cermaq mens Lerøy og Austevoll falt en god del.  Copeinca utbetalte som ventet et pent utbytte i april, men aksjekursen falt noe mer enn utbyttet. Energiaksjene steg jevnt over noe, dog med et lite fall for Statoil. Prisen på Brent Blend olje var ned rundt USD 4 i april, men prisen WTI olje i USA steg rundt en dollar, og gassprisen i USA steg litt, men den er fortsatt på et meget svakt nivå. Den norske kronen lå ganske stabilt i april i likhet med valutamarkedet generelt så valuta påvirket avkastningen lite for aksjeinvestorer; dog falt den svenske kronen et par prosent. Det norske aksjemarkedet fortsetter å se veldig rimelig ut i forhold til selskapenes inntjening og egenkapital, men interessen for å investere i aksjer synes fortsatt litt avmålt på tross av de rekordlave rentene.

Internasjonale aksjemarkeder gikk litt ned i april. MSCI World var ned rundt 1,5 % med stort sett alle regioner litt ned. Nord Amerika var den beste regionen, mens Europa var svakeste region. Nord Amerika ble hjulpet av et svakt stigende marked i Canada. Australia steg enda litt mer, og både Canada og Australia ble hjulpet av at Metal&Mining var beste sektor. Tradisjonelt defensive sektorer innen helse og konsum var også vinnere, mens teknologi og finans var svake sektorer. Finans ble preget av fornyet uro i Sør Europa, og de perifere aksjemarkedene i Europa var også de svakeste i verden. I tillegg fikk de hjelp av det franske markedet som både sliter med en for stor finanssektor, og, slik aksjemarkedet ser det, et valg mellom pest og kollera i de kommende valgene. De nordiske markedene klarte seg litt bedre enn Europa for øvrig, men vi fikk merke svake teknologi aksjer gjennom et nytt stort fall for Nokia i Finland. Finland ble da også et av de svakeste markedene i verden i april, mens Danmark ble et av de bedre markedene godt hjulpet av fortsatt stigning i kursen på Novo Nordisk som nå er blitt Nordens største selskap målt etter markedsverdi. På tross av fortsatt uro rundt situasjonen i Europa synes vi det blir stadig klarere at ting begynner å bedre seg i Kina, og vi ser da også at børsen i Shanghai har begynt å stige. Vi hører også at eiendomsprisene har stabilisert seg, og igjen er (svakt) på vei opp. Dette tyder på at likviditeten i kinesisk økonomi er økende, og det bør være positivt for både aksjer og råvarer fremover.

Aksjetips – Awilco Drilling

Riggselskap eksponert mot UK midwater segmentet. Kjøpte to tredje generasjons halvt-nedsenkbare rigger fra Transocean i 2010 på billigsalg. Har oppgradert riggene på tid og kost, og drar nå nytte av høy beskjeftigelse i et stramt riggmarked.

Investeringscase: Vårt investeringscase for Awilco Drilling er:

–      Meget god kontrakt på WilPhoenix riggen til USD 315,000 dagen for 470 dager med opsjon på ytterligere 250 dager. Dette var en bedre dagrate og lengre varighet enn vi ventet

–      Høy flåteutnyttelse. WilHunter riggen har blitt tildelt flere korte kontrakter for 2012. Dette skaper god visibilitet for inntjeningen

–      Meget god kontantstrøm fra drift gjør at vi har høye forventninger til utbytte utbetaling i 2013 (etter nedbetaling av gjeld i 2012)

–      Svært billig priset med EV/EBITDA 2013 på 1.5x og P/E 2013 på 2.2x

–      Stramt riggmarked innenfor UK midwater segmentet gjør at vi tror på gode kontrakter også for 2013. Det er få tilgjengelige rigger i dette markedet og inngangsbarrierene er relativt høye grunnet strenge sikkerhetskrav samt at regionen er utsatt for krevende værforhold

De fleste riggene i UK sektor av Nordsjøen kommer av kontrakt fra slutten av 2012 til begynnelsen av 2013. På bakgrunn av oljeselskapene sine behov for å bore flere brønner, har vi identifisert en rekke prosjekter som mest sannsynligvis kommer til å dra ut mer riggkapasitet enn det som er tilgjengelig. Vi tror derfor at nyhetsstrømmen fremover vil være interessant og at vi vil se flere sterke slutninger.

Photo credit: alexbuiter / Foter / CC BY-SA

——————————————————————————————————————————————————

Disclaimer

Dette nyhetsbrevet er utarbeidet av Arctic Fund Management AS (”Arctic”). Nyhetsbrevet er markedsføringsmateriale og er ikke utarbeidet i samsvar med det særskilte regelverket for investeringsanalyser. Vi har basert oss på offentlig tilgjengelig informasjon. Vi søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Anbefalingene og vurderingene er porteføljeforvalternes syn på ett bestemt tidspunkt og dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Arctic kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt i denne rapporten eller som inngår i fondets portefølje. Arctic påtar seg ikke ansvar for tap som måtte oppstå som følge av bruk av denne rapporten.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer