Kom mai, du skjønne milde…

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Mai ble en god måned for finansmarkedene. Etter reduksjon i antall smittetilfeller av koronaviruset og en gradvis gjenåpning av flere lands økonomier, har vi sett en tiltakende optimisme blant investorene.

Sentralbankers stimulansepakker i de ulike land fortsetter å gi positiv effekt med økt likviditet og risikovilje. Samtidig er det fortsatt knyttet stor usikkerhet rundt selskapenes fremtidige inntjening, noe som også preger mange selskapers guidinger. Den faktiske utviklingen i selskapenes resultater vil vi antakelig se tydeligere etter Q2-rapporteringene. 

På makrosiden kom tall inn både under og over forventning. Estimatene bærer preg av stor usikkerhet rundt koronavirusets innvirkning for økonomiske nøkkeltall. På generell basis sank mange innkjøpssjefsindekser selv om flere overrasket på oppsiden – blant annet i eurosonen hvor indeksen steg fra 33,4 til 39,5 (50 = nøytral).

Arbeidsledigheten har skutt i været og ledes an av de landene som er verst påvirket av koronaviruset. I USA steg den rapporterte ledigheten fra 3,5% i begynnelsen av året til 14,7% i mai. På grunn av de store bevegelsene, er det knyttet usikkerhet til hvor korrekte de rapporterte tallene er. Etter lave smitte- og dødelighetstall har Norge kommet relativt godt ut og vi så en nedgang i ledigheten fra 10,7% av arbeidsstyrken i mars til 6.4% i mai. 

Aksjemarkedene gjorde det bra med Oslo Børs (i NOK), den nordiske indeksen (VINX i EUR) og verdensindeksen (MSCI World Index i USD) opp henholdsvis 2,8%, 6,3% og 4,6%. Mens aksjer innen defensive sektorer, som helse, teknologi og stabile konsumvarer, gjorde det godt i mars og april, bød mai på et comeback for sykliske sektorer. Nær samtlige sektorer i den nordiske indeksen var på den positive siden i mai. Aksjer innen syklisk konsum (+14,3%), kraft (+14,1%) og industri (+8,1%) gjorde det aller best. Vi så analytikernes konsensus inntjeningsestimater for 2020 og 2021 falle kraftig gjennom mars og april, men vi har derimot sett liten endringen i mai. 

Selskapsobligasjoner både innen Investment Grade- og High Yield segmentet i Norden så vel som internasjonalt, ga sterk avkastning i mai. DNB Nordic High Yield Index var opp hele 4,6%. Med ett kredittpåslag på 8,5% for denne indeksen handles denne typen obligasjoner fortsatt med høyere implisitt rente enn historiske gjennomsnitt.  

Mens en rekke sentralbanker holdt styringsrenten uendret i mai, etter å ha senket i mars og april, overrasket Norges Bank med å senke styringsrenten fra 0,25% til 0%. Norges Bank begrunnet rentenedsettelsen med det brå fallet i norsk- og internasjonal økonomi, lav oljepris og de usikre fremtidsutsiktene. Lange statsobligasjoner holdt seg relativt stabile i mai og fortsetter å handle på meget lave nivåer historisk sett. De amerikanske og tyske tiåringene holdt seg på hhv 0.6% til 0.7% og -0.4% til -0.6% i mai. 

Prisen på nordsjøolje steg med 54,6% til USD36,6/fat i mai. Dette pga høyere etterspørsel fra blant annet transportsektoren etter gjenåpningen av flere land. I tillegg til at OPEC+ kuttet i produksjonen og annonserte ytterligere kutt i produksjonen.

Oljeprisoppgangen bidro til at kronen styrket seg med hhv 3,8% og 5,1% mot Euro og Dollar, til hhv NOK 10,8/EUR og NOK 9,7/USD. Dette altså på tross av Norges Banks renteoverraskelse. 

Industriråvarene - kobber og aluminium – var opp hhv 3,6% og 3,5% til hhv USD 1,535/MT og USD 5,359/MT i mai. Det er opp hhv 16% og 5% fra 2020-bunnivåer sent i mars/tidlig april på økt optimisme rundt verdensøkonomien.


Lakseprisen – Fishpool spot - steg med ca. 16% i mai. Årsaken er en kombinasjon av en gradvis gjenåpning av land i Europa som bidrar til økt etterspørsel, samt et lavere tilbud pga større andel nedgradert fisk og generelt lavere tilgjengelig spotvolumer. Etter at prisen har ligget bak fjoråret fra da koronaviruset satte inn, har prisen de siste ukene passert nivået i 2019.

Se listen over fondene våre

Les våre tidligere innlegg her: Arctic Fund Management – Nordnetbloggen

For mer informasjon om Arctic Fund Management, besøk oss på: arctic.com/afm/en

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer