Håpet på Super-Mario

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Juli ble en bedre børsmåned enn mange investorer kanskje hadde forventet, blant annet drevet av uttalelser fra den europeiske sentralbanksjefen, Mario Draghi.

Utviklingen på verdens børser var stort sett positiv i juli, dog med store variasjoner mellom de ulike regionene. Norden endte som beste region i måneden med en oppgang på 6,4 prosent for MSCI Nordic-indeksen (målt i NOK), S&P 500 indeksen i USA endte opp 1,7 prosent, mens den japanske Nikkei 225 indeksen måtte tåle en tilbakegang på 3,5 prosent (begge målt i lokal valuta).

Avventende investorer
Selv om de fleste børsene kunne vise til god utvikling i juli, så vi også flere faktorer som tyder på at investorenes risikoappetitt ikke er veldig stor for tiden. Blant råvarene var oljen den eneste som steg, mye drevet av fortsatte spenninger mellom Iran og Vesten. Kopper og zink endte uforandret i pris, samtidig som nikkelprisen falt til det laveste nivået på tre år. Siden nikkel er en viktig innsatsfaktor i produksjonen av rustfritt stål, fungerer denne også som en indikator på etterspørselen etter nettopp rustfritt stål. I neste omgang kan dette sees på som en indikator på hvordan industrien generelt utvikler seg.

Ikke så Super-Mario
Rentene på tyske og amerikanske statsobligasjoner falt videre i juli, noe som også kan tolkes som et tegn på risikoaversjon blant investorene. Samtidig så vi at rentene på italienske og spanske statsobligasjoner steg kraftig i begynnelsen av måneden, for deretter å falle tilbake mot slutten av måneden på uttalelser fra Mario Draghi, sjef for den europeiske sentralbanken, om at sentralbanken er klar for å gjøre alt som kreves for å redde Euro-samarbeidet. På sentralbankmøtet torsdag 2. august, hvor styringsrenten for øvrig ble holdt uendret, var håpet at sentralbanksjefen skulle legge frem konkrete tiltak for hvordan situasjonen skal håndteres. Det skjedde ikke, men sentralbanksjefen uttalte at banken planlegger såkalte ikke-standardiserte tiltak, og at den vil bruke de kommende ukene til å utforme disse. I praksis indikerte Draghi at man nå forbereder seg på å øke pengemengden mer enn normalt for å sikre finansiering til samtlige Euro-stater. I tillegg gjentok han at Euroen er irreversibel, og understreket at løftet om å gjøre alt som kreves for Euroen er støttet av hele sentralbankstyret. Børsene lot seg imidlertid ikke imponere, og svarte med umiddelbare fall. Skuffelsen bunner primært i mangel på konkrete og umiddelbare tiltak.

Greie resultater
I løpet av juli la mange selskaper frem sine resultater for andre kvartal. Samlet sett kom rapportene inn på litt lavere nivåer enn forventet, uten av det lå noen stor dramatikk i det. De amerikanske selskapene kunne vise til sterkere lønnsomhet enn forventet, men med lavere salg enn hva markedet hadde håpet på. Det motsatte mønsteret kunne sees i land som Sverige. Ser vi på selskapenes guiding fremover, synes mønsteret å være at de forventer om lag samme aktivitetsnivå som nå.

Veien videre …
Aksjemarkedene fremstår i dag som attraktivt priset målt etter tradisjonelle nøkkeltall. Samtidig ser verdensøkonomien ut til å stå på stedet hvil, og børsenes videre retning ligger tilsynelatende i stor grad i politikernes hender. I så måte blir det spennende å se hvordan markedene reagerer på eventuelle tiltak fra den europeiske sentralbanken gjennom august måned. Vi ser med interesse at markedet begynner å vise evne til å reprise visse aksjer. Dette er en indikasjon på at risikoappetitten er noe høyere, og at apatien vi har sett de foregående månedene begynner å slippe taket. Den pågående svekkelsen i verdensøkonomien blir av aksjemarkedet tolket som en mer midlertidig tilstand. Spesielt den amerikanske økonomien, som tross alt er verdens største, fremstår som relativt robust og har et godt fundament for langsiktig vekst. Dette vil være positivt også for verdens aksjemarkeder på lengre sikt.

Never follow the crowd
– Bernard Baruch, Amerikansk finansmann

Delphi Fondene
Delphi FondenePartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer