Februars aksjetips og markedskommentar

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Norge

Januar 2013 ble en meget bra måned i det norske aksjemarkedet med en oppgang på 4,8%.  Det norske markedet ble dermed et av de bedre markedene i Europa og verden selv om det var flere markeder i Norden og Europa som var enda bedre. Starten på året i år ble dermed bedre enn fjoråret for norsk del da vi var sent ute av startblokkene. Imidlertid var det februar som virkelig var sterkt i Norge i fjor fordi resultatene som stort sett her i landet fremlegges i februar ble meget bra. Det gjenstår å se om de norske selskapene klarer å gjenta dette i år, men vi forventer egentlig ingen store negative overraskelser. Oljeprisen gikk pent opp i januar, og særlig WTI i USA som var opp nesten 6% bidro til å trekke oljerelaterte aksjer i USA, men i Norge gikk ikke energisektorene vesentlig bedre enn markedet for øvrig. Den sterkeste sektoren i Norge ble nok en gang lakseoppdrett.  Det norske markedet sto seg nok litt i januar på at vi har lite tradisjonelle sykliske bedrifter på børsen. Disse var relativt svake internasjonalt, og Norsk Hydro som er den største norske aksjen innen dette segmentet gikk også meget svakt i januar. Foreløpig ser vi for oss at 2013 kommer til å minne mye om 2012 i aksjemarkedet. Året har startet sterkt. Vi vil trolig få en konsolideringsfase ut på våren da vi forventer noe mer politisk uro i USA og Europa, men det vil nok fortsatt være en kjøpsmulighet. Vi føler oss fortsatt sikre på at sentralbankene fortsatt styrer på en måte som tilfører nok penger til systemet.

 

Globalt

Internasjonale aksjemarkeder åpnet 2013 omtrent som de åpnet 2012; en relativt pen oppgang på drøye 5% i USD. Rett nok svekket USD seg litt mer i januar 2013 (e drøy prosent) enn i januar 2012, men det var ikke vesentlig.  Europa fortsatte å være det sterkeste området for aksjeinvestorer, og Norden var igjen meget sterkt i Europa sammen med flere sør europeiske markeder. Særlig Danmark, men også Sverige; hadde en sterk start på året. Det er imidlertid verdt å merke seg at fremvoksende markeder gjorde det betydelig dårligere enn utviklede markeder i januar, og totalt hadde fremvoksende markeder bare en svak oppgang. Dette var på tross av at Kina åpnet året ganske bra med en oppgang omtrent som i Norden. Råvareprisene gikk jevnt over noe opp i januar og det bidro naturligvis til den gode stemningen. På tross av den meget løsslupne pengepolitikken som føres av de fleste sentralbanker i verden steg de lange rentene jevnt over ganske markert. Unntaket var i Japan der den nye regjeringen indikerte at landet nå vil føre en enda mye mer ekspansiv pengepolitikk enn tidligere. Men ellers var nok obligasjonsmarkedene preget av “the great rotation” som innebærer at investorer selger statsobligasjoner og kjøper aksjer og kredittobligasjoner. Vi forventer i og for seg at dette vil fortsette i resten av 2013, og det vil være positivt for aksjer og kredittobligasjoner og mer negativt for statsobligasjoner. Fortsatt vil imidlertid sentralbankene kjøpe statsobligasjoner slik at renteoppgangen ikke vil bli for sterk.

 

Aksjetips – VISA INC.

Visa er verdens ledende betalingssystem og håndterer omtrent halvparten av alle korttransaksjoner over hele verden. Visa-kort utstedes av ca 20 000 banker og finansinstitusjoner over hele verden. Over 1,5 milliarder kortholdere kan bruke sine Visa-kort på brukersteder verden over.

Investerings case:

Sterk underliggende marked: Vi forventer sterk inntjeningsvekst de neste årene, drevet hovedsakelig av (1) forventet økt forbruk blant konsumenter, spesielt drevet av emerging markets og Amerikanske debet markedet. Flere deltar i verdensøkonomien og det vil bli behov for flere betalingskort. (2) Vi ser en økende trend av kort bruk internasjonalt og ved elektronisk betaling. Dette er en sekulær trend som er pågående.

Solid forretningsmodell: Visa’s underliggende forretningsmodell består av faste inntekter, høye marginer, lav capex og høy fri kontantstrøm. Vi ser potensiale for både tilbakekjøp og utbytte i løpet av de neste 18 månedene.

Attraktivt priset: Selv om aksjen handler til en premium er Visa attraktivt priset gitt den sterke inntjeningsveksten.

Photo credit: roujo / Foter.com / CC BY-NC-ND

——————————————————————————————————————————————————

Disclaimer

Dette nyhetsbrevet er utarbeidet av Arctic Fund Management AS (”Arctic”). Nyhetsbrevet er markedsføringsmateriale og er ikke utarbeidet i samsvar med det særskilte regelverket for investeringsanalyser. Vi har basert oss på offentlig tilgjengelig informasjon. Vi søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Anbefalingene og vurderingene er porteføljeforvalternes syn på ett bestemt tidspunkt og dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Arctic kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt i denne rapporten eller som inngår i fondets portefølje. Arctic påtar seg ikke ansvar for tap som måtte oppstå som følge av bruk av denne rapporten.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer