Gå til hovedinnhold

Europris – et spennende selskap!

Sommeren er ofte en rolig periode for børsen. Markedsaktører tar i tur og orden ferie som igjen gjenspeiler at handelsvolumet faller. Med et fallende handelsvolum og mindre nyheter er dette en yndet periode for deg som investor for å finne interessante selskaper.

I dette innlegget vil jeg skrive litt om et selskap jeg synes ser spennende ut og som foreløpig handles på attraktive multipler, nemlig Europris.

Europris er et selskap jeg tidligere har hatt et litt negativt syn på. Dette har sammenheng med den stadige økende veksten i netthandel, der Europis har ligget etter flere av sine konkurrenter.

Kilde: Eurpris investor Q1 rapport

Det siste halve året har dog selskapet kommet med flere interessante nyheter som har gjort at jeg har fått ny interesse for selskapet. Tidligere har den mye omtalte “like for like” veksten vært svak, og dette har selskapet fått betale for på børsen og har falt fra 35 kroner til nå rundt 25 kroner. Dette har de nå fått skikk på og de gjør i dag større investeringer i et topp moderne helautomatisk lagerbygg. Tidligere har selskapet hatt fem forskjellige lagerbygg i og rundt Østfold. Med et nytt og moderne helautomatisk lagerbygg vil dette bidra til både mer effektive logistikkprosesser og igjen da lavere kostnader. Dette vil over tid føre til at Europris kan øke sine profitt-marginer, noe som igjen er godt nytt for aksjonærene.

The death of retail?

Fysiske butikker i dagens digitale verden er lite sexy for investorer. Vi hører til stadighet om butikker som blir nedlagt og at marginene til stadighet blir verre og verre. Det er mye sant i dette, da kostnadene med å ha fysiske butikker er ekstremt høy kontra å kun måtte forholde seg til et varelager og distrubuere varene direkte derfra.

Her skiller Europris seg litt fra andre typer butikker. Europris er gjerne lokalisert utenfor de store byene og butikkene blir i større grad sett på som et samlingspunkt og et godt gammeldags “samvirkelag” der lokalbefolkningen samles. Dette skal man ikke undervurdere, og en butikks fysiske tilstedeværelse står fortsatt sterkt blant oss som kunder. Selskapet har den siste tiden dog også tatt grep her og har nå relokalisert butikker til for å inkluderes i blant annet kjøpesentre og i tettsteder som er naturlige samlingspunkter for kunder.

I tillegg til og ha relokalisert beliggenheten til mange av butikkene har man også gjort store omveltninger inne i selve butikkene. Her kan man nevne butikkens utforming, at kampanjevarer blir mer synlig, høymarginsvarer får en mer fremtredende plass og et økt fokus på det visuelle inntrykket av varene.

Som om ikke dette var nok har selskapet også tatt inn flere såkalte “apoteksvarer” som paracet, nesespray og kosemetikk som normalt er høye marginer på. Dette gjør at Europris blir et godt og billigere alternativ til deg som kunde, om du har behov for “ikke-reseptbelagte” produkter som til vanlig kjøpes på apotek til en langt høyere pris. Alle disse grepene er nøye planlagt og man begynner allerede nå å se effekten av dette i tallene.

Risikoen i Europris

Selv om selskapet har gjort mye riktige grep den siste tiden er retail-markedet fortsatt utfordrende med synkende marginer. Det som sannsynligvis vil bidra til å eventuelt senke marginene på kort sikt er selskapets investeringer i nytt lagerbygg. Dette koster penger og man vil mest sannsynlig se dette i 2 kvartalsrapporteringer. Dette anser jeg dog som engangskostnader som over tid vil øke deres marginer, da en effektiv logistikkløsning vil bidra til økte marginer over tid.

Man skal heller ikke glemme konkurransen fra andre nisje-butikker og ikke minst de store varehusene som også kjører tøfft på pris og lavere marginer. Dog har Europris bevist at de er flinke på å tilby billige versjoner av produkter, som vi som forbrukere setter pris på.

Hvorfor synes jeg du skal bruke litt tid på selskapet?

Jeg har tidligere nevnt de store investeringene de har gjort i logistikkdelen, som jeg tror vil gjøre at selskapet overtid kan øke sine marginer. Man ser også tegn til en stabil vekst i resultatene som jeg også tror markedet vil ta inn over seg etterhvert.

En vesentlig faktor her, som jeg mener ikke markedet har tatt innover seg er den høye utbytteavkastningen på selskapet. På kurs 26 kroner betaler selskapet ut en utbytteavkastning på ca 7 prosent. Dette er meget bra når i tillegg selskapet handles på en Pris/inntjeningsmultippel på 11 i følge konsensusestimatene.

Kilde: infront estimater Europris

Her får man altså et utbytte som er 7 ganger bedre enn bankrenten og et selskap der inntjeningen vokser sakte men sikkert til en Pris/fortjenestemultippel som er langt under Oslo Børs som helhet.

Disclaimer: mine kommentarer skal ikke oppfattes som kjøps eller salgsanbefalinger. Det er ment som inspirasjon for deg som investor og det må være opp til hver enkelt å ta egne investeringsvalg. Undertegnede eier ingen aksjer i Europris.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer