Gå til hovedinnhold

Allmenne vilkår for registrering til event

Slik håndterer Nordnet personopplysninger for deltakere på digitale og fysiske event

Vi ønsker å være en mest mulig transparent bank for deg som deltaker på våre event. Derfor er det viktig for oss at du forstår hva vi gjør med personopplysningene dine, og at du er fortrolig med at vi behandler de på en trygg og sikker måte.

Nordnets retningslinjer for datasikkerhet forklarer hvordan vi behandler personopplysningene dine, samt hvilke rettigheter du har som deltaker på våre eventer og hvordan du kan utøve disse rettighetene. Har du spørsmål knyttet til retningslinjene for databeskyttelse eller integritets- og databeskyttelse generelt, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til kundeservice@nordnet.no.

Deltakere

Som deltaker regnes den som har gitt Nordnet tilgang til hans/ hennes personopplysninger, for å delta eller bidra i en av Nordnets eventer, både fysiske og digitale.

Personvernopplysninger om deg som deltager på et event, som Nordnet behandler

Nordnet behandler personopplysningene dine som oppgis i forbindelse med påmelding av event. I tillegg kan Nordnet lagre kommentarer fra deltagere i chat-event i ett år, samt bilder tatt på fysiske event organisert av Nordnet.

Nedenfor følger en liste med kategoriene av personopplysninger vi behandler, i tillegg til eksempler på hvilke konkrete opplysninger som inngår i de ulike kategoriene.

Personlige opplysninger – Opplysninger som kan brukes for å umiddelbart identifisere deg, for eksempel navn, fødselsdato, personnummer e-postadresse og telefonnummer.

Hva slags behandling dine personopplysninger gjennomgår

Dine personopplysninger brukes først og fremst for å kunne registrere innmelding til eventet og versifisere at den som melder seg på et event også deltar på arrangementet.

Nedenfor følger en forklaring av formålet med behandlingen av dine personopplysninger, og hva hensikten og det juridiske grunnlaget for formålet er.

Hensikten med behandlingen Formålet med innmelding Rettslig grunn til behandling
Administrasjon av deltakere på eventene. Administrere deltakere på de eventene Nordnet organiserer, samt sende ut påminnelse om kommende arrangementer. Berettiget interesse
Utsendelser av kommunikasjon Sende kommunikasjon til deltakerne av eventene, slik som blant annet Nordnets nyhetsbrev. Samtykke

Berettiget interesse – Når Nordnet har en berettiget interesse i å behandle personopplysningene.
Samtykke – Når Nordnet har fått samtykke fra deg angående spesifikk behandling med et eksplisitt formål.

Tidsperiode for lagring av personopplysningene dine

Nordnet lagrer personopplysningene dine så lenge du mottar kommunikasjon fra oss. Hvis du har valgt å trekke ditt samtykke («opt-out») for å motta kommunikasjon fra Nordnet, blir dataene dine slettet innen 30 dager.

Dine rettigheter som event-deltaker

Når du har registrert deg har du krav på å vite hvilke personopplysninger om deg som behandles av Nordnet og dermed har du rett til:

  • få registerutdrag
  • begjære retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger
  • begjære sletting eller begrenset behandling av opplysninger. Nordnet kan likevel ha en rett til å nekte sletting fordi opplysningene må lagres av hensyn til kundeforholdet eller på grunn av lovpålagte krav,
  • protestere mot behandlingen av personopplysninger, og
  • under visse forutsetninger få ut de personopplysninger fra Nordnet som du selv har gitt Nordnet, samt rett til å få disse direkte overført til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig (dataportabilitet).

Din begjæring og/eller protest etter bokstav b)–e) vil bli tatt opp til behandling og avgjort av Nordnet.

Datasikkerhetsombud

Nordnet forholder seg til gjeldende personvernlovgivning, og har en egen personvernrådgiver. Personvernrådgiverens hovedoppgave er å se til at Nordnet overholder personvernlovgivningen. Andre oppgaver er å samle informasjon om hvordan Nordnet behandler dine personopplysninger, samt rådgive selskapet for å opprettholde et høyt nivå på datasikkerheten. Videre er personvernrådgiveren kontaktperson for deg som kunde hos Nordnet, og for Datatilsynet.

Personvernrådgiveren har ikke personlig ansvar for Nordnets behandling av personopplysninger. Det er Nordnet som selskap som er ansvarlig for at norsk personvernlovgivning overholdes. Har du spørsmål om personvern, kan du alltid kontakte Nordnets kundeservice eller vår personvernrådgiver.

Nordnet kundeservice
kundeservice@nordnet.no

Nordnets databeskyttelsesombud
dataprotection@nordnet.se

Om du har spørsmål eller henvendelse som berører Nordnets personopplysningsbehandling kan du henvende deg til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig

Har du inngått avtale med Nordnet Bank NUF, er det Nordnet Bank NUF som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Nordnet Bank NUF er registrert i Brønnøysundregistret med organisasjonsnummer 982 503 868 og har adresse Karl Johans gate 16c, 0154 Oslo.

Besøk nordnet.no for mer informasjon om Nordnet.