Gå til hovedinnhold

Derivater.

Tjen penger uansett børsklima.

Med derivater kan du både øke og redusere risikoen din - alt avhenger av hvilken strategi du velger og bevegelsene i markedet. Du kan tjene penger selv om børsen stiger, faller eller står stille.

  • Juster risikoen din.
  • Kjøp, selg eller utsted opsjoner.
  • Kjøp og selg terminer, forwards og futures.

Handle med derivater.

Slik fungerer det i praksis.

Syns du derivater er vanskelig å forstå? Her er noen tips for å komme i gang med derivathandel. Fyll ut og send oss papirene du må ha for å handle med derivater. Derivathandel er kun mulig med en Aksje- og fondskonto.

Gjør det du kan for å sikre at du forstår hvordan handelen fungerer

Prisintervall
Avhengig av opsjonsprisens størrelse i ett instrument, kan kursen på en ordre legges med ulikt antall desimaler. Tabellen under viser minste desimal (ticksize) som kan angis ved ordrelegging innen respektive intervaller.

Derivatets bortfallsdag
Bortfallsdag for norske aksje- og indeksderivat (opsjoner og terminer) er den tredje torsdagen for respektive sluttmåned. Om denne dagen ikke er en bank dag, faller bortfallsdagen på nærmeste foregående bank dag.

Innløsing av opsjoner
På bortfallsdagen skjer bortfall av opsjonen om den er ”in the money”. Er den ”out of the money” er opsjonen verdiløs på slutt dagen. En aksjeopsjon går til automatisk bortfall hvis den er mer enn 1 % ”in the money”, utregnet på sluttkursen for aksjeopsjoner

Om du har posisjoner i opsjonskontrakter på bortfallsdagen og du ikke har dekning for å få levert instrumentet på din konto skal du melde i fra til Nordnets meglere senest 4 timer før markedet stenger. Om du ikke kontakter Nordnet innen det nevnte tidspunktet kan det være at Nordnet må stenge posisjonen din eller at du blir overbelånt.

Sikkerhet
For å kjøpe opsjoner kreves det at du har tilstrekkelig med sikkerhet på kontoen din. Det er ditt ansvar å sørge for at du til enhver tid har tilstrekkelig med sikkerhet for å dekke sikkerhetskrav og de kravene du påtar deg ved å handle med opsjoner.

Har du noen spørsmål om sikkerhetskrav kan du ta kontakt med meglerne våre på telefon 22 22 53 70.

Ordrelegging
Ordrestørrelsen er maksimalt 500 kontrakter over nett. Vi hjelper deg gjerne med å legge større ordre eller kombinasjons-handler manuelt, uten ekstra kostnad.

Endring av langtidsordre som legges når markedet er stengt gjennomføres først når markedet åpner, noe som skjer klokken 09:00 på Nasdaq OMX. Det betyr at det finnes en risiko for at avslutning skjer før en endring er blitt gjennomført. For OSE oppdateres ordren før markedet åpner.

Eier du en kjøpsopsjon har du rett til å selge en aksje til en fastsatt pris i et bestemt tidsrom. Har du tro på at markedet vil stå stille, kan dette være en interessant strategi der du kan ha inntjening på aksjene dine selv i perioder der kursen ikke utvikler seg.

Opsjonens betegnelser
En opsjon navngis med underliggende instrument, innløsningspris, hvilket år og måned opsjonen forfaller. En opsjon kan for eksempel hete STL1B125. STL angir da at det er Statoil som er underliggende aksje. 1 angir at det er 2011 som er sluttåret, B angir at det er februar som er innløsningsmåned og 125 er innløsningsprisen.

Under kan du se de forskjellige månedsbetegnelsene:


Innlløsningsmåned

Kjøpsopsjon

Salgsopsjon

Januar

A

M

Februar

B

N

Mars

C

O

April

D

P

Mai

E

Q

Juni

F

R

Juli

G

S

August

H

T

September

I

U

Oktober

J

V

November

K

W

Desember

L

X

Kjøp opsjoner.

Utsted opsjoner.

En rett, men ingen plikt til et bestemt kjøp eller salg.

Kjøp en rettighet

Når du kjøper opsjoner kjøper du rettigheten, men ikke plikten til å kjøpe eller selge underliggende instrument under en bestemt tidsperiode eller på et tidspunkt. Underliggende instrument kan være en aksje eller indeks.

For denne rettigheten betaler du en opsjonspremie til utstederen som selger deg opsjonen.

En plikt til et bestemt kjøp eller salg.

Få betalt for plikten din.

Når du selger opsjoner gjør du deg pliktig til å kjøpe eller selge et underliggende instrument til en bestemt pris på et gitt tidspunkt i fremtiden. Underliggende instrument kan være en aksje eller indeks. Det er kjøperen av opsjonen som bestemmer om avtalen skal innfris.

Du får betalt en opsjonspremie fra kjøperen for at du tar på deg denne plikten.

For å utstede opsjoner må du ha lagt opp verdipapirbelåning på kontoen din.

Kjøp en kjøpsopsjon
Kjøper du en kjøpsopsjon (CALL) har du rett til å kjøpe en aksje til en spesifisert pris under en bestemt tid. Det kan være interessant hvis du forventer at aksjekursen skal stige og du vil ta del i oppgangen. Risikoen er at oppgangen uteblir. Du kan ikke tape mer enn innsatsen, altså det man betaler for opsjonen.

Kjøp en salgsopsjon
Kjøper du en salgsopsjon (PUT) har du rett til å selge en aksje til en spesifisert pris under en bestemt tid. Hvis du kjøper en salgsopsjon kjøper du til en viss del også en forsikring. Det kan være et alternativ hvis du tror at aksjen skal falle. Opsjonens verdi øker da i takt med at aksjeprisen faller. Salgsopsjoner benyttes ofte i spekulasjonsformål.

Utsted en kjøpsopsjon
Utsteder du en kjøpsopsjon er du pliktig til å selge en aksje til en spesifisert pris på et bestemt tidspunkt. Hvis du tror at aksjen skal bevege seg sidelengs kan det være en interessant strategi der du kan få en inntekt på aksjene dine i perioder når kursen ikke stiger.

Utsted en salgsopsjon
Utsteder du en salgsopsjon er du pliktig til å kjøpe en aksje til en spesifisert pris. Strategien er risikofylt, men kan brukes for å få en avkastning når aksjemarkedet står stille.

I forbindelse med et digitalt arrangement Nordnet avholdt i samarbeid med Nasdaq avholdt Tony Zhang fra OptionsPlay en digital presentasjon. Tony gir den en introduksjon til opsjonshandel, og viser hvordan du effektivt kan ta i bruk OptionsPlaylenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu for å konstruere trades.

Opsjonsstrategier.

Kombiner ulike kjøps- og salgsopsjoner.

Straddle.

Dette er en strategi der du både kjøper en kjøps- og salgsopsjon med samme underliggende spesifisert pris. Slik kan du tjene dersom aksjeprisen øker eller minsker. Du sikrer deg altså begge veier. Kjøper du en Straddle håper du på store bevegelser på kursen, uansett retning.

Covered call.

Denne strategien innebærer at du utsteder kjøpsopsjoner på aksjer du allerede eier. Du kan tjene selv om aksjekursen står stille. Kjøpsopsjonen innebærer at du må selge til en spesifisert pris, og du kan gå glipp av en større oppgang.

Terminer.

En plikt til å fullføre en bestemt handel i fremtiden.

Forwards og futures.

Terminer er både futures og forwards. Forwards og futures er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge et underliggende verdipapir, til en bestemt pris, på et bestemt tidspunkt i fremtiden. I motsetning til opsjoner forplikter begge partene seg til å gjennomføre den avtalte handelen.

  • Du kjøper forwards/futures dersom du tror på oppgang
  • Du selger forwards/futures dersom du tror på nedgang

For å handle terminer må du ha lagt opp verdipapirbelåning på kontoen din.

Avgifter
Når du handler forwards og futures betaler du kurtasje for kjøp, salg og når du stenger posisjonene dine. I tillegg til kurtasje betaler du en clearingavgift til Nasdaq OMX Clearing AB ("Clearinghuset"). I prislisten finner du mer utfyllende informasjon om prisene våre for handel med futures og forwards.

Hva er Oslo Clearing?
I avregningsprosessen tar Oslo Clearing på seg rollen som sentral motpart mellom kjøper og selger av derivater og garanterer kontraktoppfyllelse. Dermed behandler de forpliktelsene sine ved å opptre som selger mot kjøper og kjøper mot selger. Oslo Clearing dekker forpliktelsene ved å drive inn en margin fra både selger og kjøper.