Gå til hovedinnhold

Råvarer.


Spekuler i kortsiktige prisendringer.

Tror du at prisen på kaffe, gull, olje eller andre råvarer skal stige?

Råvareprisene styres av tilbud og etterspørsel, og påvirkes i liten grad av utviklingen på børsene. Derfor kan du spre risikoen din ved å ha børsnoterte råvarer i porteføljen.

Hos oss kan du investere i børsnoterte råvarer og sertifikater tilknyttet prisutviklingen i ulike råvarer. Du kan velge å investere i råvarer med eller uten gearing.

Bli kunde

  • Spre risikoen din.

  • Råvarer med potensiale.

  • Utnytt pris- og verdiendring.

De mest populære råvarene.

Det kan være både spennende og lærerikt å investere i råvarer. Tidligere var det mest profesjonelle aktører som handlet i råvarer, men i løpet av de siste årene har det kommet en rekke produkter som gjør det enklere og rimeligere å investere i disse markedene.

Gull
Sølv
Olje
Aluminium
Kobber
Prisdrivere
Drives mye av forventet inflasjon, spekulasjon og kursen på amerikanske dollar.
Drives hovedsaklig av etterspørselen fra industrien.
Drives av lagertall, kursen på amerikanske dollar og kapasiteten til produsentene.
Drives av produsentenes og industriens etterspørsel samt spekulasjon.
Drives av globalt varelager og leveringstid fra lager.
Greit å vite
Gull blir ofte kjøpt av investorer for å hedge seg mot inflasjon. Gull kan brukes til blant annet smykker, men mesteparten av handelen er basert på spekulasjon.
Sølv er et edelt metall, og er hardere enn gull. Sølv kan brukes til å lage ting som smykker, mynter og bestikk.
I tillegg til å bli brukt som drivstoff, brukes også olje til å fremstille ulike materialer som plast, asfalt, maling og mye mer.
Aluminium blir brukt av industrien til å produsere et veldig bredt spekter av varer som biler, brusbokser, sykler og mye mer.
Grunnstoffet har blitt brukt gjennom 10 000 år og er et anvendelig metall som er mykt og lett å forme. Det brukes blant annet til ledninger til strøm, mynter, rørledninger og statuer.

Råvare-sertifikat

Følger utviklingen i råvaren nøyaktig

Tracker sertifikat (ETN)

Du kan kjøpe trackersertifikat tilknyttet en råvare. Et trackersertifikat følger prisutviklingen i råvaren nøyaktig (1:1), og handles i realtid på børsen. Utsteder av råvaresertifikatet sørger for kontinuerlig kjøps- og salgskurs i markedet. Noen råvaresertifikater har en slutt-dag. Et trackersertifikat uten slutt-dag kalles for et Open End-sertifikat.

ETF-torget finner du alle sertifikatene våre under aktivaklassen Commodity.

Kredittrisiko

Når du investerer i sertifikater har du en kredittrisiko mot den finansinstitusjonen som har utstedt verdipapiret (emittenten).Dersom emittenten går konkurs vil trolig sertifikatene miste sin verdi fordi emittenten ikke lenger kan stille priser.

Valutarisiko

Når du investerer i sertifikat som ikke er valutasikret utsetter du deg for valutarisiko dersom den underliggende råvaren handles i en annen valuta enn sertifikatet er notert i. Dersom den valutaen råvaren handles i styrker seg mot valutaen sertifikatet handles i, vil verdien på sertifikatet minske i verdi.

Råvarer med gearing

For deg som vil geare råvareinvesteringene dine

Tradingprodukter for råvarer

Du kan geare råvareinvesteringene dine med tradingprodukter med innebygget gearing. Nordnet tilbyr flere tradingprodukter med råvarer som underliggende, blant annet Mini Futures, Bull- og Bear-sertifikat og Unlimited turbos.

Les mer på vår side om Tradingprodukter.