Fondsrådgiveren.

Din skreddersydde fondsportefølje.

Ta sparingen din til nye høyder.

Det kan være utfordrende å finne frem blant 687 fond. Derfor finnes Fondsrådgiveren, tjenesten som foreslår de beste fondene basert på risikojustert avkastning og dine behov.

Gratis fondsrådgivning tilpasset deg.
Fondsrådgiveren hjelper deg å finne rett risikonivå for dine langsiktige investeringer. Alt du trenger å gjøre er å svare på noen spørsmål for å få et personlig forslag på fond som øker sjansen for at pengene dine vokser.

  • Skreddersydd forslag på et par minutter.
  • Spar i fondene med best risikojustert avkastning.
  • Gratis å bruke.

Slik foregår det.

Svar på et antall spørsmål.

Svarene dine hjelper oss å forstå risikonivået ditt.

Skreddersydd forslag.

Her presenteres porteføljen din med en balansert miks av ulike fond ut ifra risikonivå.

Kjøp fond.

Nå kan du begynne å spare i porteføljen med de individuellt utvalgte fondene.

Spørsmål og svar.

Ja, hvis du vil spare regelmessig i et eller flere av fondene Fondsrådgiveren har foreslått kan du opprette månedlig sparing.

Det koster ingenting å bruke Fondsrådgiveren og fondene den foreslår har samme forvaltningsavgift som vanlig. Forvaltningsavgiften vises før du bestemmer deg for hvilket eller hvilke fond du vil investere i,

Utvalget av fond i porteføljen velges ut i fra en kvantitativ modell som vurderer fond basert på historisk avkastning og andre kriterier. Analysen gjøres løpende på samtlige fond som er tilgjengelig på Nordnets plattform. Alle foreslåtte fond er daglig handlende UCITS-fond og ikke-komplekse verdipapir.

Tanken er at modellen skal premierere fond som har levert høy og jevn avkastning under ulike tidsperioder og markedsforhold. Det høyest rangerte fondet i sin respektive kategori blir representert i porteføljen. Den kvantitative modellen oppdateres kvartalsvis og eventuelle forandringer i porteføljen gjøres i forbindelse med dette.

For at vi skal kunne gi deg råd må vi stille et par spørsmål til deg om finansielle mål, risikovillighet og kunnskap. Basert på disse spørsmålene gjøres det også en sikkerhetsvurdering. Ut i fra disse vurderingene kan vi tilby deg en portefølje som passer målene dine utifra risikovillighet og kunnskap.

Fondene i dette utvalget baseres på en kvantitativ analyse av historisk fondsdata etter avgifter. Modellen er utviklet for å ta frem fond som over lang tid har hatt en høy og jevn avkastning sammenlignet med fondets referanseindeks. Grunnideen er at fond som har lyktes over tid under varierende markedsforhold også kan forventes å lykkes i fremtiden.

Den viktigste komponenten i modellen er det finansielle nøkkeltallet informasjonsrate. Det viser fondets avkastning sammenlignet med referanseindeksen, med hensyn til risikoen som forvalteren har tatt. Altså hvor mye fondet avviker fra indeksen det sammenlignes med. En høy informasjonsrate vitner om en forvalter som har hatt høy avkastning i forbindelse med aktiv risiko.

Informasjonsrate beregnes i modellen ut i fra «best fit index» - indeksen som ligner mest på fondets historiske avkastning.

Analysen er basert på ulike tidsintervall opp til ti år, alt for å vurdere hvordan fondet har greid seg i ulike perioder og markedsforhold. For hver periode regnes fondene og en score gis basert på plassering. En totalscore beregnes som det veide snittet av ulike tidsperioder.

Modellen premierer fond med vane for å slå referanseindeksen. For å få bra rangering i modellen holder det ikke med enkeltperioder med avkastning over indeks, mens det trengs kontinuitet og konsekvent gode resultater.

Informasjon om plasseringsforslagene.

Utvalget av fond er basert på en kvantitativ analyse av hele Nordnets fondstilbud.

Ved lov betraktes ikke Fondsrådgiveren som uavhengig rådgivning. Dette skyldes at Nordnet mottar provisjon på noen av fondene som inngår i Fondsrådgiverens plasseringsforslag. Fondsrådgiveren kan også inneholde fond som forvaltes av selskaper med nær tilknytning til Nordnet.

Rådgivningen er basert på svarene dine. Nordnet gjør ingen oppfølging eller tilpassing basert på endrede forhold. Dersom forholdene eller forutsetningene dine endres anbefaler vi at du gjennomfører fondsrådgivningen igjen.