Gå til hovedinnhold

Aksjemarkedet i Danmark.

"Å investere i danske aksjer gir over tid en balansert global eksponering"

Per Hansen, spareøkonom Nordnet Danmark

3 raske om Københavnsbørsen

  • Legemiddel og sykliske selskap
    Toneangivende på den danske børsen er legemiddel og sykliske, konjunkturbaserte selskap.
  • Globale markedsledere
    De store danske selskapene har 95 % av sin omsetning utenlands. Det er innovative selskap som er markedsledende innen sin nisje i et globalt marked.
  • Innovative og givende
    Danske selskap er høyt verdsatt på grunn av høy avkastning på investert kapital.

Hva er typisk for det danske aksjemarkedet?

- De store danske selskapene preges av at de er globale foretak som er markedsledende i sin nisje. Med 95 % av sin omsetning utenlands sammenlignes de med konkurrenter på et internasjonalt marked daglig. Å investere i danske aksjer gir over tid en balansert global eksponering, selv om investeringen så klart ikke er risikofri. Det kommer av at aksjene måles på en global målestokk av globale investorer. Danske aksjer er dyre og det har de vært i mange år, fordi de er markedsledende. Det handler i bunn og grunn om å skape avkastning til investorene.

De store bransjene i Danmark er biotech og selskap relatert til jordbruk. Vi er også ledende på høreapparat.

Hva skal du tenke på når du investerer i Danmark?

- Du får global eksponering. Det handler ikke om hva som skjer i Danmark, men hele verden, inkludert handelskrigen mellom USA og Kina. Vi er en av de mest åpne økonomiene. Mer internasjonal handel er bra for Danmark og mindre handel er dårlig. Så vi er veldig avhengig av global handel og økonomi.

Hvorfor bør du investere på den danske børsen?

- Fordi selskapene er globale markedsledere. Ikke tenk på at du investerer i Danmark, tenk at du investerer i selskap som er meget innovative og høyt prissatt fordi de er globalt ledene innen sine felt. Her har du for eksempel Vestas og Ørsted innen omstilling til grønn energi. Novo Nordisk innen legemiddel, Demant og GN Store Nord innen høreapparater og audiologisk utstyr, og Novozymes og Chr. Hansen innen enzymer for å nevne noen.

De mest populære danske aksjene blant Nordnets kunder.

Listen er oppdatert 30.07.2021.