Gå til hovedinnhold
Hva er trading?

Trading er kortsiktig handel med verdipapirer med en målsetting om å tjene penger på kortsiktige prisendringer og svingninger i markedet. Som trader forsøker du å identifisere og utnytte bevegelser i markedet og kjøpe verdipapirer som du tror skal stige i verdi, og selge de du tror skal falle i verdi.

💡 I trading er timing avgjørende, da du ønsker å kjøpe til en lav kurs og selge til en høyere kurs for å oppnå fortjeneste. Dette kan gjøres innenfor ulike tidsrammer, enten samme dag (daytrading) eller over flere dager (swing trading), avhengig av handelsstrategien.


For å lykkes med trading er det viktig å ha god kunnskap om finansmarkedene, følge nøye med på nyheter og analyser, samt bruke tekniske verktøy for å identifisere trendmønstre og signaler for kjøp eller salg. Risikostyring er også essensielt, og tradere bruker ofte stop loss-ordrer for å begrense mulige tap.

Det er viktig å merke seg at trading innebærer risiko, og det er ingen garanti for gevinst. Det krever tålmodighet, disiplin og kontinuerlig læring for å bli en vellykket trader.

I traderskolen vil vi utforske konseptet trading og introdusere deg for grunnleggende prinsipper og begreper innenfor tradingverdenen. Du vil lære om ulike typer tradere, inkludert daytradere, swing tradere, momentum tradere og trendtradere, og få innsikt i deres forskjellige tilnærminger og investeringshorisont.

 • Daytradere

 • Swing tradere

 • Momentum tradere

 • Trend tradere


Vi vil også utforske teknisk analyse, en viktig del av trading, hvor du lærer å tolke markedets historiske prisdata og bruke indikatorer, mønstre og nivåer for å identifisere potensielle handelsmuligheter. Videre vil du få en introduksjon til avanserte tradingstrategier som arbitrasje, handel med opsjoner og futures, valutatrading og algoritmetrading.

 1. 1

  Arbitrasje

 2. 2

  Handel med opsjoner og futures

 3. 3

  Valutatrading

 4. 4

  Algoritmetrading


I tillegg vil vi diskutere viktigheten av risikostyring og psykologi i trading. Du vil lære hvordan du håndterer risiko ved hjelp av posisjonsstørrelse, stop loss og take profit-nivåer, samt utvikle emosjonell kontroll og disiplin for å oppnå suksess i trading. Til slutt vil vi se på mentale strategier for trading og betydningen av læring fra feil og tilpasning av strategier.


Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Skreddersydde vilkår for daytrading.Active trading