Gå til hovedinnhold

Hva er børsnoterte fond / ETF?

Børsnoterte fond (Exchange Traded Funds, ETF’er) er fond som kjøpes og selges på en børs, akkurat som en aksje. Til sammenligning kjøpes og selges et verdipapirfond (aksjefond og rentefond) til ukjent kurs, som regel til dagens eller morgendagens sluttkurs.

De fleste ETFer er passive, og følger en bestemt indeks, for eksempel en aksjeindeks eller obligasjonsindeks. Dette betyr at hvis indeksen øker i verdi, øker også verdien av ETF'en, og omvendt.

ETF'er, som andre fond, eier en portefølje av verdipapirer som samsvarer med sammensetningen av den underliggende indeksen. Dette gjør at investorer kan få eksponering mot en bred markedssektor, geografisk område eller en spesifikk aktivaklasse gjennom ett enkelt verdipapir.

Hvordan fungerer en ETF?

På linje med et fond så har ETFer vanligvis en forvaltningsavgift. Denne er i gjennomsnitt lavere enn for aktive fond, mer på linje med et indeksfond. Dette fordi ETFer ofte har en systematisk investeringsstrategi, som å følge en indeks slavisk – akkurat som et indeksfond.

Det finnes i dag et bredt spekter av ETFer med veldig mange investeringsstrategier som gir deg som investor et bredt utvalg å velge fra. På Nordnets nettside finnes det over 1500 ulike ETFer, altså flere enn det finnes fond!

Merk at utvalget kan variere mellom kontotypene. På ASK kan du ikke handle USA-noterte ETF`er og rente-ETF'er - disse kan kjøpes på Investeringskonto, Aksje- og fondskonto og Egen pensjonskonto. ETF`er med gearing kan kun handles på en Aksje- og fondskonto.

💡 En begrensning for deg som investor er at du kun kan kjøpe hele andeler. Du kan dermed ikke handle deler av andeler, som i vanlige fond.


Fordeler og ulemper med ETF'er

Fordelen med ETFer er at du kan handle i realtid og at prissettingen på ETFer skjer løpende på børsen. Du kan dermed komme raskere inn og ut av ETFer enn vanlige fond. En annen fordel er at du har et større utvalg av spisse investeringsstrategier i ETF-universet enn i fonds-universet. For eksempel kan du få eksponering mot ulike råvarer ved å velge "råvarer" i fondstype-menyen. En tredje fondel er lave forvaltningskostnader i ETF'ene, ofte på nivå med indeksfond. Les om hvordan du kan spare billigst med ETF'er her.

En ulempe med ETFer at det påløper kurtasje på linje med kjøp av aksjer på børsen. Du må også betale en liten valutavekslingsavgift, siden du kjøper ETF'en i euro eller dollar. En annen ulempe er at det kan være vanskelig å finne frem i ETF-jungelen, siden ETFene som regel har engelske navn med stort innslag av forkortelser. Dette har vi forsøkt å forbedre ved å lage en ny ETF-screener, hvor du kan velge fondstype, region, risikonivå med mer.

Er du usikker på Hva slags type ETF som passer for deg? På inspirasjonssiden for ETF'er har vi laget en oversikt over noen av de mest populære ETFene blant våre kunder.

Innføring i ETFer thumbnail

Hvordan handler jeg en ETF?

Det er enkelt å kjøpe og selge en ETF. Du legger en ordre på samme måte som du legger en ordre på aksjer.

Før du kjøper, sjekk at du har kontroll på:

  • Hva er ETFen eksponert mot? Indeks, råvarer, aksjestrategi m.m.

  • Hvor stor er forvaltningsavgiften?

  • Hvilken spread er det mellom kjøp og salg? I likvide ETFer er spreaden svært lav. I mindre likvide ETFer er spreaden høyere, og kan utgjøre en vesentlig kostnad.Månedlig sparing i ETFer.

I Nordnet tilbyr vi kurtasjefri månedlig sparing i et utvalg ETFer. Dermed kan du automatisere sparingen din i ETFer. (Merk at valutavekslingsavgift tilkommer.)
Samtlige artikler og innlegg på Nordnet Academy er rent informative artikler, og ingen av disse skal anses som finansiell rådgivning.


Gi pengene dine muligheten til å vokse.Åpne konto