Gå til hovedinnhold

Produkter med gearing og stop loss.

Det finnes ulike produkter med stop loss: Mini Future, turbowarrant og Unlimited Turbo. De er koblet mot et underliggende aktiva, som for eksempel en aksje, råvare, indeks eller valuta. Stop loss garanterer at verdien aldri kan bli negativ.

Gearingen i disse investeringsproduktene tilsier at verdien forandres raskere enn på det underliggende aktiva. Derfor sier man at det medfølger en høyere risiko.

 

Test kunnskapen din.

Når du har lest deg opp kan du teste kunnskapen din ved å ta en test. Får du alt riktig får du muligheten til å handle med disse produktene.

Om Mini-Long og Mini-Short.

Å kjøpe en Mini-Long innebærer at Mini Futuren din øker i pris når det underliggende øker i pris. På lik linje med «Bull».

Å kjøpe en Mini-Short innebærer at Mini Futuren din øker i pris når det underliggende faller i pris. På lik linje med «Bear».

Slik fungerer gearing i en Mini Future.

Gearingen i en Mini Future er kontinuerlig, noe som innebærer at den forandres basert på hvordan det underliggende aktiva beveger seg. Når en Mini Future stiger i verdi øker egenkapitalen din og dermed minker gearingen.

Finansieringsnivået angir hvor stor del av en investering som er lånte penger. Jo høyere finansieringsnivå, desto høyere gearing. Finansieringskostnaden (renten) for lånet tas ut hver dag ved at finansieringsnivået (lånet) justeres opp.

Dette burde du tenke på når du handler en Mini Future.

  • Innløsningsdag

En Mini Future har ingen bestem innløsningsdag eller sluttdag. Du kan altså eie den til den når sitt innebygde stop loss-nivå.

  • Risikovurdering

En Mini Future er utstedt av en utsteder, også kalt emittent eller Market Maker. Det er viktig å ha kontroll på soliditeten til utstederen, siden investeringen kan bli verdiløs ved en eventuell konkurs.

  • Muligheten til å kjøpe og selge

Det kan oppstå en begrensing på å kjøpe og selge ved kraftige kursbevegelser eller om utstederen opplever tekniske problemer.