Handelsbanken Råvarufond A1 NOK

Råvarer - Bred råvarekurv
Utvikling 1 år- 11.9 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (22.1.2021)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
86.3 NOK
Dagens kursendring
- 1.15 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
0 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1 %
Løpende kostnader
0.7 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.7 %
- Returprovisjon
0 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
Ha
Handelsbanken Råvarufond A1 NOK

The fund is a UCITS fund and its objective is to follow the performance of the SHB Commodity Index Excess Return as closely as possible. The index consists of a basket of approximately 15 different commodities that is constructed to represent the global commodity market with an emphasis on Nordic consumption. The weighting of each commodity in the index is based on the production value and liquidity of each commodity. The index is rebalanced once each year, at which time the target weightings are set in each of the underlying commodities. Since the returns in the underlying commodities fluctuate, these weightings will also fluctuate. As a result, relatively substantial differences can arise during an entire year, compared to the original target weightings. Thus, the index is rebalanced back to the original target weightings each quarter.

ISIN
SE0011309566
Kategori
Råvarer - Bred råvarekurv
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
7. desember 2018
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Caroline Mebius
Forvaltet fondet siden
7. desember 2018
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aksjer
100.0 %