Delphi Global A

Globale, Store selskaper, Vekst
Utvikling 1 år+ 30.58 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (23.10.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
4403.65 NOK
Dagens kursendring
+ 0.87 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
85 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
2 %
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.5 %
Løpende kostnader
2 %
Hvorav forvaltningskostnad
2 %
- Returprovisjon
0.8 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
De
Delphi Global A

Delphi Global er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS status, og referanseindeks er MSCI World NR. Forvaltningshonoraret består av en fast del på 2 prosent og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 2 prosentpoeng pr år. For mer informasjon, se fondets prospekt.

ISIN
NO0010317282
Kategori
Globale, Store selskaper, Vekst
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
23. mai 2006
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Tian Tollefsen
Forvaltet fondet siden
1. januar 2020
Storebrand Asset Management ASProfessor Kohts vei 91327 Lysaker
+47 (0) 22 31 50 50http://www.storebrand.no/fondene
Aksjer
99.8 %
Kort rente
0.2 %

Største regioner

USA 70.8 %
Canada 7.7 %
Europa ex. Euro 5.1 %
Asia Emerging 5.0 %

Største bransjer

Teknologi
37.0 %
Helsevern
14.3 %
Finans
14.2 %
Konsumentvarer
10.6 %
Industri
9.5 %
Materialer
7.5 %