Pareto Investment Fund A

Norge
Utvikling 1 år- 6.75 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (16.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
304805.39 NOK
Dagens kursendring
+ 0.2 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
500 NOK
Årlig avgift
1.8 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.8 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
Pa
Pareto Investment Fund A

Formålet for forvaltningen av Pareto Investment Fund er å investere i aksjer for å oppnå høyest mulig risikojustert avkastning for andelseierne. Pareto Investment Fund har en aktiv forvaltningsstrategi. Sammensetningen av fondets portefølje vil avvike fra sammensetningen av fondets referanseindeks, som er Oslo Børs Mutual Fund Index. Fondet har en investeringsfilosofi som bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Fondet investerer hovedsakelig i norske aksjer.

ISIN
NO0010040496
Kategori
Norge
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
3. januar 1985
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Tore Været
Forvaltet fondet siden
1. januar 2007
Pareto Asset Management ASDronning Mauds gate 3,NO-0123 Oslo
+47 22 878700http://www.paretoam.com
Aksjer
98.6 %
Kort rente
1.4 %

Største regioner

Europa ex. Euro 86.3 %
USA 7.3 %
Storbritannia 6.4 %

Største bransjer

Olje & Gass
29.9 %
Forbruksvarer
14.1 %
Konsumentvarer
11.9 %
Materialer
10.0 %
Finans
9.6 %
Industri
9.1 %