DNB Europa Indeks A

Europa, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 7.21 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (6.8.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
157.71 NOK
Dagens kursendring
- 0.68 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.3 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.2 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
85 %
DN
DNB Europa Indeks A

DNB Europa Indeks er et indeksnært aksjefond som søker å gi en sammensetning tilsvarende MSCI Europe Index. Investering i DNB Europa Indeks gir normalt en bred eksponering mot alle sektorer det europeiske aksjemarkedet. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde. Målsetningen med fondet er over tid å gi avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondet vil ha sammensetning og risiko omtrent som referanseindeksen.

ISIN
NO0008001872
Kategori
Europa, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
14. juli 1998
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Eirik Hauge
Forvaltet fondet siden
5. november 2019
DNB Asset Management ASDronning Eufemias gate 300091 Oslo
+47 81521111http://www.dnb.no
Aksjer
99.8 %
Øvrig
0.1 %

Største regioner

Eurosonen 50.2 %
Europa ex. Euro 27.1 %
Storbritannia 21.7 %
USA 0.8 %

Største bransjer

Helsevern
16.9 %
Forbruksvarer
15.2 %
Finans
15.1 %
Industri
12.8 %
Konsumentvarer
8.5 %
Materialer
7.4 %
NESTLE SA
4.5 %
ROCHE HOLDING LTD
3.0 %
NOVARTIS
2.3 %
ASML Holding NV
1.9 %
Sap SE
1.8 %
ASTRAZENECA PLC
1.7 %
Lvmh Moet Hennessy Vuitton SE
1.5 %
Novo Nordisk B A/S
1.4 %
Sanofi SA
1.4 %
GLAXOSMITHKLINE PLC
1.2 %