DNB Teknologi A

Bransjefond, Teknologi
Utvikling 1 år+ 17.85 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (25.11.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi (Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
2295.94 NOK
Dagens kursendring
- 0.55 %
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Belåningsgrad
80 %
Resultatbasert avgift
Se nøkkelinformasjonen til fondet for spesifikasjon av resultatbasert avgift.
Total årlig pris inntil
Total årlig pris er summen av den årlige løpende kostnaden i fondet til fondsforvalteren, minus returprovisjon som tilfaller kunden, pluss plattformavgift som tilfaller Nordnet. Merk at plattformavgiften reduseres basert på hvor mye du har på konto.
1.44 %
Løpende kostnader
1.5 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.2 %
- Returprovisjon
0.36 %
+ Plattformavgift inntil
0.3 %
DN
DNB Teknologi A

DNB Teknologi er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer innenfor sektorene teknologi, media og telekommunikasjon, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Investering i DNB Teknologi gir normalt en bred eksponering mot de digitale selskapene i verden.

ISIN
NO0010337678
Kategori
Bransjefond, Teknologi
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
6. august 2001
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Anders Tandberg-Johansen
Forvaltet fondet siden
1. oktober 2002
DNB Asset Management ASDronning Eufemias gate 300091 Oslo
+47 81521111http://www.dnb.no
Aksjer
97.6 %
Kort rente
2.4 %

Største regioner

USA 42.3 %
Eurosonen 29.6 %
Europa ex. Euro 8.5 %
Japan 8.4 %

Største bransjer

Teknologi
49.2 %
Kommunikasjon
45.5 %
Konsumentvarer
4.9 %
Finans
1.5 %
Materialer
0.4 %
Alphabet A
5.0 %
Microsoft Corporation
4.6 %
CAP GEMINI
3.5 %
Sap SE
3.3 %
SAMSUNG ELECTRONICS - SHS SPONSORED GLOBAL ADRS REPR 1/2 VTG SHS
3.2 %