Öhman Etisk Index Pacific

Stillehavsområdet eks. Japan
Utvikling 1 år- 1.49 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (4.8.2020)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
253.31 SEK
Dagens kursendring
+ 2.24 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
0.68 %
Hvorav forvaltningskostnad
0.65 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
75 %
Öh
Öhman Etisk Index Pacific

Fondet er et aksjeindeksfond med fokus på stillehavsregionen (ekskl. Japan), og fondets målsetting er å etterligne sammensetningen av aksjeindeksen MSCI Pacific Index (ekskl. Japan Index) og dermed også reflektere avkastningen som genereres av indeksen. Imidlertid ekskluderes selskaper som har mer enn 5 prosent av virksomheten innenfor alkohol, tobakk, våpen, pornografi og spel. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og andre omsettelige aksjerelaterte verdipapirer. Fondet kan benytte derivatinstrumenter med sikte på å effektivisere forvaltningen.

ISIN
SE0000577983
Kategori
Stillehavsområdet eks. Japan
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
20. oktober 1999
Prospekt og nøkkelinformasjon

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Björn Nylund
Forvaltet fondet siden
1. september 2009
E. Öhman J:or Fonder ABMäster Samuelsgatan 6 Stockholm
+46 8 4075800http://www.ohman.se
Aksjer
98.5 %
Kort rente
1.5 %

Største regioner

Australia 58.7 %
Asia 38.6 %
Asia Emerging 1.8 %
USA 0.9 %

Største bransjer

Finans
37.6 %
Eiendom
15.7 %
Helsevern
13.4 %
Industri
10.8 %
Materialer
8.5 %
Kommunikasjon
4.6 %
AIA Group Ltd
8.7 %
CSL Ltd
8.6 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
5.9 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd
4.2 %
Wesfarmers Ltd
4.0 %
Macquarie Group Ltd
3.2 %
DBS Group Holdings Ltd
3.1 %
Transurban Group
3.1 %
Rio Tinto Ltd
2.9 %
NEWCREST MINING
2.0 %