Nordea 1 - Global Ideas Equity BP USD

Globale, Store selskaper, Blanding
Utvikling 1 år+ 8.12 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (23.7.2019)
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
141.39 USD
Dagens kursendring
- 0.27 %
Sammenlign
Stopptid
Du må ha sendt din ordre før dette tidspunktet for at din ordre skal bli plassert.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
1.82 %
Hvorav forvaltningskostnad
1.5 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
0 %
No
Nordea 1 - Global Ideas Equity BP USD

The fund is a bottom-up driven long only equity fund with a global scope. On top of the fundamental bottom-up stock picking the fund has portfolio construction and risk management overlays to align the portfolio with the portfolio managers? top-down views. The fund is benchmark agnostic, although the MSCI All Country World Index can be used for performance comparison purpose and deviation from the index could be large from time to time. The portfolio does not have market capitalisation constraint, but the portfolio may generally consist of companies with a market cap of USD 3-10 billion. The fund will mainly invest in growth/quality companies which possess a clear sustainable competitive advantage. The remaining part of the portfolio is open to invest in more opportunistic ideas and the resulting portfolio will consist of 50-60 holdings.

ISIN
LU1002951645
Kategori
Globale, Store selskaper, Blanding
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
8. desember 2015
Prospekt og nøkkelinformasjon
Faktaskjema savnet

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Johan Swahn
Forvaltet fondet siden
8. desember 2015
Nordea Funds Oy, Norwegian Branch562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Aksjer
97.6 %
Kort rente
2.4 %

Største regioner

USA 68.8 %
Eurosonen 8.8 %
Storbritannia 7.3 %
Europa ex. Euro 5.2 %

Største bransjer

Teknologi
20.0 %
Finans
18.8 %
Forbruksvarer
14.3 %
Helsevern
13.7 %
Industri
11.9 %
Konsumentvarer
9.7 %